Vagon mase 10 tona giba se brzinom 2 m/s. Njega sustiže vagon mase 15 tona brzinom 3 m/s. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo da je sudar neelastičan?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=10 \mathrm{t}, \quad \mathrm{v}_{1}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}_{2}=15 \mathrm{t}, \quad \mathrm{v}_{2}=3 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}=? Zakon održanja količina gibanja dvaju tijela masa \mathrm{m}_{1} i \mathrm{m}_{2}, kojima su početne brzine bile \mathrm{v}_{1} i \mathrm{v}_{2}, a brzine nakon njihova međusobnog djelovanja v_{1}{ }^{\prime} i v v_{2}^{\prime}, glasi: m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2} . Zbroj količina gibanja obaju tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. Ako je sudar središnji (kad svi vektori brzina leže na pravcu koji prolazi središtem masa obaju tijela), zakon održanja količina gibanja glasi: m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v \in m_{2} \cdot v^{\prime} gdje je v' zajednička brzina za oba tijela koja su se sudarila. Brzina oba vagona v' nakon sudara iznosi:

Vježba

Vagon mase 20 tona giba se brzinom 2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Njega sustiže vagon mase 30 tona brzinom 3 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Kolika je brzina obaju vagona nakon sudara ako pretpostavimo da je sudar neelastičan? Rezultat: \quad 2.6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Vagon mase 10 t giba se brzinom 2 m/s u odnosu na prugu. Vagon mase 15 t giba se prema vagonu mase 10 t brzinom 1 m/s u odnosu na prugu. Nakon sudara oba se vagona gibaju zajedničkom brzinom v. Koliko...
Dva vagona masa m₁ = 10 t i m₂ = 20 t međusobno su spojeni i stoje na horizontalnim tračnicama. Kolikom silom je napregnuta spojka, ako vagon manje mase vučemo silom 30kN ? (Zanemariti trenje.)
Vagon mase 12t giba se brzinom 7 m/s i centralno se sudari s drugim vagonom koji se giba u istom smjeru brzinom 2 m/s. Nakon sudara vagoni se gibaju zajedno brzinom 5 m/su istom smjeru. Kolika je ma...
Vagon mase 20 t giba se jednoliko po vodoravnoj pruzi brzinom 1 m/s te nalijeće na mirni vagon mase 30t. Koliko se kinetičke energije pretvori u druge oblike energije ako se vagoni nakon sudara giba...
Vagon mase 20 t giba se jednoliko po vodoravnoj pruzi brzinom 1 m/s te nalijeće na mirni vagon mase 30 t. Koliko se kinetičke energije pretvori u druge oblike energije ako se vagoni nakon sudara gibaj...
Vagon mase 10t giba se stalnom brzinom od 20 km/h. Drugi vagon, mase 12t, sustigne ga brzinom od 29.2 km/h, a zatim se gibaju zajedno. Kolikom će se brzinom gibati oba vagona zajedno? A. $20.0 \fra...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana