U kamion mase 20 tona, koji stoji na mjestu, udari i zabije se drugi natovareni kamion mase 30 tona. Natovareni je kamion imao prije sudara brzinu 1 m/s. Kolika je brzina nakon sudara ako se oba vozila nakon sudara gibaju zajedno?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=20 \mathrm{t}, \quad \mathrm{v}_{1}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}_{2}=30 \mathrm{t}, \quad \mathrm{v}_{2}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}=? Zakon održanja količina gibanja dvaju tijela masa m_{1} i m_{2}, kojima su početne brzine bile v_{1} i v_{2}, a brzine nakon njihova međusobnog djelovanja v_{1}{ }^{\prime} i v_{2}{ }^{\prime}, glasi: \begin{aligned} & m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v^{\prime}+m_{2} \cdot \overrightarrow{ } \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v^{\prime} \Rightarrow \\ & \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v^{\prime} / \cdot \frac{1}{m_{1}+m_{2}} \Rightarrow v^{\prime}=\frac{m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}}{m_{1}+m_{2}}= \\ & =\frac{10 t \cdot 2 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}+15 t \cdot 3 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{10 t+15 t}=2.6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . \end{aligned} m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}^{\prime} . Zbroj količina gibanja obaju tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. Ako je sudar središnji (kad svi vektori brzina leže na pravcu koji prolazi središtem masa obaju tijela), zakon održanja količina gibanja glasi: m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v^{\prime}+m_{2} \cdot v^{\prime}, gdje je v' zajednička brzina za oba tijela koja su se sudarila. Ako se oba vozila nakon sudara gibaju zajedno njihova brzina v' iznosi: \begin{gathered} m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=m_{1} \cdot v^{\prime}+m_{2} \cdot v^{\prime} \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v^{\prime} \Rightarrow \\ \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v^{\prime} / \cdot \frac{1}{m_{1}+m_{2}} \Rightarrow v^{\prime}=\frac{m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}}{m_{1}+m_{2}}= \\ =\frac{20 t \cdot 0 \frac{m}{s}+30 t \cdot 1 \frac{m}{s}}{20 t+30 t}=0.6 \frac{m}{s} . \end{gathered}

Vježba

U kamion mase 40 tona, koji stoji na mjestu, udari i zabije se drugi natovareni kamion mase 60 tona. Natovareni je kamion imao prije sudara brzinu 1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Kolika je brzina nakon sudara ako se oba vozila nakon sudara gibaju zajedno? Rezultat: \quad 0.6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U kamion mase 20 tona, koji stoji na mjestu, udari i zabije se drugi natovareni kamion mase 30 tona. Natovareni je kamion imao prije sudara brzinu 1 m/s. Kolika je brzina nakon sudara ako se oba voz...
Pozdrav! Imam pitanje iz fizikalne kemije, koje je djelomično povezano sa entalpijom, odnosno sa volumnim radom. Kada kamion pređe preko leda, taj led se može pretvoriti u tekućinu. Zanima me način...
Kamion mase 3t vozi brzinom 45 km/h. Kolika mora biti sila kočenja da se kamion zaustavi na 50 m udaljenosti?
Kamion mase 3t vozi brzinom 45 km/h. Kolika mora biti sila kočenja da se kamion zaustavi na 50 m udaljenosti?
Kamion mase 2t giba se brzinom 54 km/h i treba se zaustaviti na putu od 25 m. Kolika treba biti sila kočenja F ako se pretpostavlja da je konstantna za vrijeme kočenja?
Kamion mase 3t i brzine 54 km/h sudari se s automobilom mase 1t, brzine 90 km/h. Nakon sudara se kamion i automobil gibaju zajedno. Kolika je energija deformacije?
Kamion i automobil počinju kliziti iz stanja mirovanja (bez uključenih motora) niz zaleđenu padinu visine h. Masa kamiona je veća od mase automobila. Trenje se zanemaruje. Što možete zaključiti o nj...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana