Koliku kinetičku energiju treba imati svemirski brod mase 20 t prilikom polaska sa Zemlje da bi se oslobodio utjecaja njezinog gravitacijskog polja? (polumjer Zemlje R = 6.37 ⋅ 10⁶ m, g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=20 \mathrm{t}=2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{R}=6.37 \cdot 10^{6} \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Druga kozmička brzina je najmanja brzina kojom tijelo mora biti bačeno uvis sa Zemljine površine u svemir u bilo kojem smjeru da zauvijek napusti Zemlju (zanemarimo li atmosfersko trenje). v_{2}=\sqrt{2 \cdot R \cdot g}, gdje je R polumjer Zemlje, g ubrzanje sile teže. Budući da se svemirski brod mora osloboditi utjecaja Zemljinog gravitacijskog polja, njegova brzina mora biti jednaka drugoj kozmičkoj brzini. Tada kinetička energija broda iznosi:

Vježba

Koliku kinetičku energiju treba imati svemirski brod mase 40 t prilikom polaska sa Zemlje da bi se oslobodio utjecaja njezinog gravitacijskog polja? (polumjer Zemlje \mathrm{R}=6.37 \cdot 10^{6} \mathrm{~m}, \left.\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 2.5 \cdot 10^{12} J

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliku kinetičku energiju treba imati svemirski brod mase 20 t prilikom polaska sa Zemlje da bi se oslobodio utjecaja njezinog gravitacijskog polja? (polumjer Zemlje R = 6.37 ⋅ 10⁶ m, g = 9.81 m/s² ...
Kinetička energija elektrona iznosi 1.8keV. Za koliko se treba povećati kinetička energija elektrona da bi mu se valna duljina smanjila na 60% početne vrijednosti?
Kinetička energija elektrona iznosi 1.8keV. Za koliko se treba povećati kinetička energija elektrona da bi mu se valna duljina smanjila na 60% početne vrijednosti?
Dva tijela razlikuju se u masi, tako da je masa jednog tijela deset puta veća od mase drugog. Koliki treba biti omjer njihovih brzina da bi im kinetičke energije bile jednake?
Proton mase 1.67 - 10-27 kg, naboia 1.6 - 10-19 C piba se po kruznici u homogenom magnetnor polju od 0.75 T. Kolika je kineticka energija top protona i koliko, mu vremena treba da jednom obide kruznic...
Kamen mase 2 kg bacimo horizontalno početnom brzinom 10 m/s. Koliku će kinetičku energiju imati kamen nakon 5 sekundi (g=10 m/s²).
Tijelo mase 19.6 kg palo je s neke visine. Padanje je trajalo 0.5 sekundi. Koliku je kinetičku energiju imalo tijelo kad je stiglo do najniže točke? (g=9.81 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana