Tramvaj mase 15t giba se stalnom brzinom 20 km/h uz kosinu nagiba 10^(∘). Koliku korisnu snagu razvijaju motori pri ovom gibanju? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=15 \mathrm{t}=15000 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=20 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[20: 3.6]=5.56 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \alpha=10^{\circ}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \mathrm{P}_{\mathrm{k}}=? Prvi Newtonov poučak: Ako na tijelo ne djeluje nikakva sila ili je rezultanta svih sila jednaka nuli, tijelo miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Zato kažemo da je tijelo tromo. Mjera tromosti tijela je masa. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \\ & \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot R \cdot g \Rightarrow E_{k}=m \cdot R \cdot g=2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot 6.37 \cdot 10^{6} m \cdot 9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}}=1.25 \cdot 10^{12} \mathrm{~J} \end{aligned}" description="" defaultmode="latex">\begin{aligned} & \left.\left.\begin{array}{l}E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \\v=v_{2} \\v_{2}=\sqrt{2 \cdot R \cdot g}\end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} } \\{v=\sqrt{2 \cdot R \cdot g}}\end{array}\right\} \\ & \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot R \cdot g \Rightarrow E_{k}=m \cdot R \cdot g=2 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot 6.37 \cdot 10^{6} m \cdot 9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}}=1.25 \cdot 10^{12} \mathrm{~J} \end{aligned} Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Sinus šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete nasuprot toga kuta i duljine hipotenuze. Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, \mathrm{tj}. P=\frac{W}{t} \Rightarrow P=F \cdot v Budući da se tramvaj giba stalnom brzinom, rezultantna sila na tramvaj jednaka je nuli. Zato vučna sila \mathrm{F}_{3} motora tramvaja po iznosu mora biti jednaka sili \mathrm{F}_{1}, komponenti sile teže koja je paralelna sa kosinom. Uočimo pravokutan trokut čija je hipotenuza sila teža \mathrm{G}, a jedna kateta sila \mathrm{F}_{1}. Pomoću sinusa dobije se: \sin \alpha=\frac{F_{1}}{G} \Rightarrow \sin \alpha=\frac{F_{1}}{G} / \cdot G \Rightarrow F_{1}=G \cdot \sin \alpha \Rightarrow F_{1}=m \cdot g \cdot \sin \alpha Korisna snaga \mathrm{P}_{\mathrm{k}} koju razvijaju motori tramvaja pri gibanju iznosi: \left.\begin{array}{c} P_{k}=F_{3} \cdot v \\ F_{3}=F_{1} \\ F_{1}=m \cdot g \cdot \sin \alpha \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{gathered} P_{k}=F_{1} \cdot v \\ F_{1}=m \cdot g \cdot \sin \alpha \\ =15000 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 5.56 \frac{m}{s} \cdot \sin 10^{0}=142070.95 W \approx 142 \mathrm{~kW} \end{gathered} Vježba 197 Tramvaj mase 30 \mathrm{t} giba se stalnom brzinom 20 \mathrm{~km} / \mathrm{h} uz padinu nagiba 10^{\circ} . Koliku korisnu snagu razvijaju motori pri ovom gibanju? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 284141.90 \mathrm{~W} \approx 284 \mathrm{~kW}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tramvaj mase 10 tona razvije 5 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 km/h. Kolika je snaga motora?
Tramvaj mase 10 tona razvije 5 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 km/h. Kolika je snaga motora?
Tramvaj mase 18 tona postigne 2 sekunde nakon početka gibanja brzinu 10.8 km/h. Odredi srednju vrijednost snage koju je morao razviti motor tramvaja za vrijeme gibanja?
Tramvaj mase 18 tona postigne 2 sekunde nakon početka gibanja brzinu 10.8 km/h. Odredi srednju vrijednost snage koju je morao razviti motor tramvaja za vrijeme gibanja.
Tramvaj vozi brzinom 18 km/h. Na kojoj udaljenosti ispred semafora vOzač mora početi kočiti ako mu je pri toj brzini za zaustavljanje potrebno 5 s? Pretpostavite da je kočenje jednoliko.
Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 m/s². Na kojem putu tramvaj postigne brzinu 10 m/s?