Djevojčica mase 45 kg počinje hodati po nepomičnoj dasci mase 150 kg. Brzina djevojčice s obzirom na dasku iznosi 1.5 m/s. Trenje između daske i ledene podloge je zanemarivo. Kolika je brzina daske prema ledu?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=45 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=150 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=1.5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{2}=? Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \begin{aligned} &\rightarrow \quad \rightarrow \\ &p=m \cdot v \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } \end{aligned} Zakon o sačuvanju količine gibanja Zbroj količina gibanja dva tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. To vrijedi i za više od dva tijela. Za dva tijela mase m_{1} i m_{2} koja medusobno djeluju jedno na drugo vrijedi zakon akcije i reakcije F_{1}=-F_{2}, gdje \mathrm{F}_{1} znači silu kojom tijelo mase \mathrm{m}_{2} djeluje na tijelo mase \mathrm{m}_{1} i ima hvatište u tijelu mase \mathrm{m}_{1}, a \mathrm{F}_{2} silu kojom tijelo mase \mathrm{m}_{1} djeluje na tijelo mase \mathrm{m}_{2} te ima hvatište u tijelu mase \mathrm{m}_{2} . Te su dvije sile jednake veličinom i suprotna su smjera. Iz toga zakona proizlazi drugi, tj. zakona održanja količine gibanja koji glasi m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=0 ako su početne brzine obaju tijela bile jednake nuli. Brzine \mathrm{v}_{1} i \mathrm{v}_{2} brzine su tijela masa \mathrm{m}_{1} odnosno \mathrm{m}_{2} nakon njihova međusobnog djelovanja. Količina gibanja djevojčice mase \mathrm{m}_{1}, brzinom \mathrm{v}_{1} s obzirom na dasku, iznosi: p_{1}=m_{1} \cdot v_{1} . Količina gibanja daske mase \mathrm{m}_{2} (zajedno s djevojčicom mase \mathrm{m}_{1} ), brzinom \mathrm{v}_{2} s obzirom na led, iznosi: p_{2}=\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v_{2} Brzina daske prema ledu iznosi: \begin{gathered} p_{1}+p_{2}=0 \Rightarrow p_{2}=-p_{1} \Rightarrow\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v_{2}=-m_{1} \cdot v_{1} \Rightarrow\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v_{2}=-m_{1} \cdot v_{1} /:\left(m_{1}+m_{2}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow v_{2}=-\frac{m_{1} \cdot v_{1}}{m_{1}+m_{2}}=-\frac{45 \mathrm{~kg} \cdot 1.5 \frac{m}{45} \mathrm{~kg}+150 \mathrm{~kg}} =-0.346 \frac{m}{\mathrm{~s}} . \end{gathered} Vježba 205 Djevojčica mase 45 \mathrm{~kg} počinje hodati po nepomičnoj dasci mase 150 \mathrm{~kg}. Brzina djevojčice s obzirom na dasku iznosi 3 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Trenje između daske i ledene podloge je zanemarivo. Kolika je brzina daske prema ledu? Rezultat: \quad-0.692 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Djevojčica mase 45 kg počinje hodati po nepomičnoj dasci mase 150 kg. Brzina djevojčice s obzirom na dasku iznosi 1.5 m/s. Trenje između daske i ledene podloge je zanemarivo. Kolika je brzina daske ...
Kolica mase 20 kg gibaju se po horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s.U susret im dotrči djevojčica mase 40 kg brzinom 2 m/s i uskoči u kolica. Brzina djevojčice i kolica nakon uskakanja je: A. 1 m/s u...
Djevojčica mase 34 kg sjedi na lopti tako da je lopta potpuno uronjena u vodu. Koliki je polumjer lopte? Ukupna masa lopte iznosi 200 g. Zanemarite silu uzgona na djevojčicu.
1.Opišite pretvorbe energije pri izbacivanju strijele pomoću elastičnog luka . 2.Lopta koja u točki A miruje ima potencijalnu energiju 80J . Pri slobodnu padu prema tlu ona prolazi B i C . Napišite ko...
Dječak i djevojčica stojeći na klizaljkama na razmaku 6 m jedan od drugoga počinju izvlačiti krajeve užeta zanemarive mase prema njihovim masama. Dječak izvlači uže brzinom 2 m/s, a djevojčica brzin...
Djevojčica sjedi na rubu vrtuljka polumjera 4 m koji u 2 s napravi jedan okret. Kolika je centripetalna akceleracija djevojčice na vrtuljku?
Djevojčica i dječak stoje na obali rijeke i odmaraju se slušajući cvrkut ptice. Djevojčica koja se nalazi na udaljenosti 75 cm od ptice mjeri zvuk intenziteta 2.1 ⋅ 10⁻⁸ W/m². Koliki intenzitet zvuk...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana