Dva čamca nalaze se na jezeru. Masa prvog čamca je 205 kg, a drugog 450 kg. Između njih nalazi se razapeto uže. Covjek iz prvog čamca vuče uže silom 200 N. Nađi brzinu prvog čamca u odnosu na obalu i u odnosu na drugi čamac nakon 2 s od početka vučenja. Pretpostavi da su čamci u početku mirovali.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=205 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=450 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=200 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{t}=2 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}_{1}=?, \quad \mathrm{v}_{2}=? \quad \mathrm{v}_{\mathrm{r}}=? Ako je početna brzina nula, za tijelo mase m na koje je za vrijeme t djelovala sila F vrijedi: F \cdot t=m \cdot v, gdje je v brzina na kraju vremenskog intervala t za koji je sila djelovala. Umnožak zovemo impulsom sile F, a umnožak \begin{aligned} &I=F \cdot t \\ &p=m \cdot v \end{aligned} količinom gibanja mase m. Impuls vučne sile kojom čovjek djeluje na oba čamca je I=F \cdot t \text {. } Pod djelovanjem ovog impulsa sile: - prvi čamac dobit će brzinu \mathrm{v}_{1} F \cdot t=m_{1} \cdot v_{1} \Rightarrow F \cdot t=m_{1} \cdot v_{1} /: m_{1} \Rightarrow v_{1}=\frac{F \cdot t}{m_{1}}=\frac{200 \mathrm{~N} \cdot 2 \mathrm{~s}}{205 \mathrm{~kg}}=1.95 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} - drugi čamac dobit će brzinu \mathrm{v}_{2} F \cdot t=m_{2} \cdot v_{2} \Rightarrow F \cdot t=m_{2} \cdot v_{2} /: m_{2} \Rightarrow v_{2}=\frac{F \cdot t}{m_{2}}=\frac{200 \mathrm{~N} \cdot 2 \mathrm{~s}}{450 \mathrm{~kg}}=0.89 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . Budući da se čamci gibaju jedan drugome u susret, relativna brzina prvog čamca u odnosu na drugi (odnosno drugog čamca u odnosu na prvi) je Vježba 208 Dva čamca nalaze se na jezeru. Masa prvog čamca je 205 \mathrm{~kg}, a drugog 450 \mathrm{~kg} . Između njih nalazi se razapeto uže. Č́ovjek iz prvog čamca vuče uže silom 200 N. Nađi brzinu drugog čamca u odnosu na obalu i u odnosu na prvi čamac, nakon 2 s od početka vučenja. Pretpostavi da su čamci u početku mirovali. Rezultat: \quad \mathrm{v}_{1}=1.95 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \mathrm{v}_{2}=0.89 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \mathrm{v}_{\mathrm{r}}=2.84 \mathrm{~m} / \mathrm{s} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva čamca nalaze se na jezeru. Masa prvog čamca je 205 kg, a drugog 450 kg. Između njih nalazi se razapeto uže. Covjek iz prvog čamca vuče uže silom 200 N. Nađi brzinu prvog čamca u odnosu na obalu ...
Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rijeke natovareni čamac stalnom brzinom. Koliki rad treba utrošiti pri svladavanju tog otpora na putu 500 m ako su sile koje napinju užad međ...
Dva tijela masa m₁ = 0.2 kg i m₂ = 0.3 kg nalaze se na ravnoj horizontalnoj podlozi. Tijela su vezana užetom. Ako se trenje pri klizanju zanemari, kolika je napetost užeta pri djelovanju horizontaln...
Dva kamena spuštena su sa ruba stijene visoke 60 m. Drugi kamen pušten je 1.6 sekundi nakon prvog. Na kojoj se visini nalazi drugi kamen u trenutku kada je njegova udaljenost od prvog 36 m? (ubrzanj...
Dva kamena spuštena su sa ruba stijene visoke 60 m. Drugi kamen pušten je 1.6 sekundi nakon prvog. Na kojoj se visini nalazi drugi kamen u trenutku kada je njegova udaljenost od prvog 36 m? (ubrzanj...
Dva tijela masa m₁ = 0.2 kgim₂ = 0.3 kg nalaze se na vodoravnoj podlozi. Tijela su povezana užetom (slika). Ako se trenje pri klizanju zanemari odredite: a) akceleraciju sustava kada na tijelo m...
Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana