Uteg pričvršćen za oprugu leži na horizontalnoj (vodoravnoj) podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj (vodoravnoj) ravnini (pogledaj crtež). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega pri maksimalnom otklonu od ravnotežnog položaja iznosi 2 J. Koliko iznosi ukupna energija utega u trenutku kada on prolazi kroz ravnotežni položaj? [] A) 0J B) 1J C) 2J D) 4J


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

E_{\mathrm{ep}}=2 J, \quad E_{\mathrm{k}}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Titranje je gibanje kod kojega tijelo prolazi, gibajući se u dva suprotna smjera, stalno isti dio krivulje (najčešće kružnice) ili pravca. Položaj ravnoteže je položaj u kojem tijelo miruje. Kad tijelo titra, u tom je položaju najmanja potencijalna, a najveća kinetička energija. Zbroj tih dviju energija (zanemarivši gubitke) je stalan i jednak najvećoj potencijalnoj ili najvećoj kinetičkoj energiji. Elastična potencijalna energija je maksimalna kada je tijelo najdalje od ravnotežnog položaja E_{e p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot y_{0}^{2}, gdje je y _{0} amplituda, maksimalna udaljenost od ravnotežnog položaja. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Uteg ima najveću elastičnu potencijalnu energiju u krajnjim točkama kada je maksimalno udaljen od ravnotežnog položaja. Tada je kinetička energija nula jer mu je brzina \mathrm{v}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Uteg ima najveću kinetičku energiju kad prolijeće kroz ravnotežni položaj jer je brzina maksimalna. Elastična potencijalna energija ima vrijednost nula jer je u tom trenutku pomak iz položaja ravnoteže jednak nuli. Prema zakonu o očuvanju energije ukupna energija u trenutku proleta kroz ravnotežni položaj jednaka je ukupnoj energiji u krajnjim položajima utega. Dakle, pri titranju utega energija je stalna, samo se neprekidno pretvara iz jednog oblika u drugi. Ukupna energija utega kada on prolazi kroz ravnotežni položaj je 2 \mathrm{~J}. Odgovor je pod C. Vježba 209 Uteg pričvršćen za oprugu leži na horizontalnoj (vodoravnoj) podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj (vodoravnoj) ravnini (pogledaj crtež). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega kada on prolazi kroz ravnotežni položaj iznosi 2 J. Koliko iznosi ukupna energija utega pri maksimalnom otklonu od ravnotežnog položaja? Rezultat: \quad C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Uteg pričvršćen za oprugu leži na horizontalnoj (vodoravnoj) podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj (vodoravnoj) ravnini (pogledaj crtež). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega pri maksim...
Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za n...
Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za nji...
. Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za n...
Uteg se objesi na oprugu i ona se produži za 5 cm. Za koliko će se skratiti opruga ako je s utegom obješena na strop dizala koje se spušta ubrzanjem od 3 m/s²? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s²...
Uteg mase 10 kg podignemo nepomičnom koloturom na visinu 1.5 m. Odredi korisni i utrošeni rad ako je korisnost stroja 90%.(g=9.81 m/s²)
Uteg mase 50 g privezan je na nit duljine 25 cm, koja kruži u horizontalnoj ravnini. Kolika je centripetalna sila koja djeluje na uteg ako je frekvencija kruženja 2 okreta u sekundi?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana