Stalna rezultantna sila počne djelovati na kutiju te se ona zbog toga giba pravocrtno. Koji od sljedećih grafova ispravno prikazuje ovisnost količine gibanja kutije o vremenu dok sila djeluje? [] A. [] B. [] D. [] C.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Ako je početna brzina nula, za tijelo mase m na koje je za vrijeme t djelovala sila F vrijedi: F \cdot t=m \cdot v, gdje je v brzina na kraju vremenskog intervala t za koji je sila djelovala. Umnožak I=F \cdot t zovemo impulsom sile \mathrm{F}, a umnožak p=m \cdot v količinom gibanja mase \mathrm{m}. Uočimo da je \left.\begin{array}{l} F \cdot t=m \cdot v \\ p=m \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow p Grafički prikaz količine gibanja p kao funkcije vremena t bit će pravac. Kako se iz izraza za količinu gibanja vidi, količina gibanja je linearna funkcija vremena t. To znači da će grafički prikaz količine gibanja p kao funkcije vremena t biti pravac kroz ishodište koordinatnog sustava (p, \mathrm{t}- dijagrama) s nagibom prema osi vremena, a nagib je ovisan o sili F. Odgovor je pod B. Vježba 212 Stalna rezultantna sila počne djelovati na kutiju te se ona zbog toga giba pravocrtno. Koji od sljedećih grafova ispravno prikazuje ovisnost impulsa sile o vremenu dok sila djeluje? A. B. D. C. Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Stalna rezultantna sila počne djelovati na kutiju te se ona zbog toga giba pravocrtno. Koji od sljedećih grafova ispravno prikazuje ovisnost količine gibanja kutije o vremenu dok sila djeluje? []...
Dva sinusna vala jednakih amplituda od 5.1 cm, te jednakih valnih duljina i frekvencija, šire se duž napete opruge u istom smjeru. Kolika je amplituda rezultantnog vala ako je stalna razlika u fazi ...
Žicom teče stalna struja jakosti 2 A. Koliko naboja prođe kroz žicu u l min?
Na tijelo djeluje stalna sila (po smjeru, orijentaciji i veličini). Koja je od navedenih tvrdnji u tom slučaju ispravna? A. Brzina tijela ostaje konstantna i po orijentaciji i po veličini. B. Brzina...
U reakcijskoj smjesi stalna volumena odvija se promjena prema jednadžbi kemijske reakcije A ⇌ 3 C + D. Početna koncentracija reaktanta A jest 2 mmol/L, a početne množinske koncentracije produkata je...
Frekvencija rotacije kotača je stalna i iznosi 10 Hz. Kotač se zaustavi tijekom jednog okreta. Koliko je vrijeme zaustavljanja?
Frekvencija rotacije kotača je stalna i iznosi 10 Hz. Kolika je perioda rotacije?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana