Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu? [] B. [] A. [] D.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

Potencijalnu i kinetičku energiju zovemo jednim imenom mehanička energija. U izoliranom sustavu zbroj energija je konstantan. Grafički prikaz ukupne mehaničke energije kao funkcije vremena bit će pravac paralelan s osi t jer je ukupna mehanička energija za svako vremensko razdoblje t stalna, konstantna. \section{Zakon očuvanja energije:} - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. \section{Odgovor je pod A.} Vježba 213 Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost kinetičke energije jabuke o brzini? B. A. D. C. Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu? [] B. [] A. [] D. ...
Jabuka slobodno pada sa stabla. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova najbolje prikazuje ovisnost kinetičke energije E_(k) jabuke o brzini v? [] a) [] b) [] c) ...
Jabuka slobodno pada. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu?
Jabuka padne sa stabla za 6 s i udari o zemlju brzinom 58.8 m/s. Koliko je ubrzanje sile teže?
Jabuka padne sa stabla za 3 s i udari o zemlju brzinom 29.4 m/s. Koliko je ubrzanje sile teže?
Jabuka mase m = 0.1 kg padne s visine h = 2 m na oprugu. Ona se zbog toga stisne za y = 10 cm. Kolika je konstanta k opiranja opruge? Za akceleraciju sile teže uzmite 10 m/s²? A. $10 \frac{N}{m}$ B....
Veliki proizvođači jabuka smanjili su ponudu jabuka na svjetskome tržištu, dok je potražnja ostala nepromijenjena. Što će se dogoditi s cijenom jabuka?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana