Klizačica je nakon zaleta prešla po vodoravnoj glatkoj površini leda put od 60 m. Kolika je bila kinetička energija klizačice kojom se nakon zaleta počela gibati po ledu, ako joj je masa 50 kg i faktor trenja 0.015?( g=9.81 m/s²).


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{s}=60 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=50 \mathrm{~kg}, \quad \mu=0.015, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je \mathrm{F}_{\mathrm{tr}} trenje, \mu faktor trenja, \mathrm{F}_{\mathrm{N}} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Tijelo mase \mathrm{m} i brzine \mathrm{v} ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putus na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S \text {. } Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Budući da je klizačica svoju kinetičku energiju E_{\mathrm{k}} (energiju gibanja) utrošila na obavljanje rada W pri svladavanju sile trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}} na putu s, vrijedi: \left.\begin{array}{l} E_{k}=W \\ W=F_{t r} \cdot s \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=F_{t r} \cdot s . Sila trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}} jednaka je umnošku trenja \mu i težine klizačice mase \mathrm{m}. F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Kinetička energija koju klizačica mora imati u zaletu iznosi: \left.\begin{array}{rl} F_{t r} & =\mu \cdot m \cdot g \\ E_{k} & =F_{t r} \cdot s \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=\mu \cdot m \cdot g \cdot s=0.015 \cdot 50 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 60 \mathrm{~m}=441.45 \mathrm{~J}

Vježba

Klizačica je nakon zaleta prešla po vodoravnoj glatkoj površini leda put od 60 \mathrm{~m}. Kolika je bila kinetička energija klizačice kojom se nakon zaleta počela gibati po ledu, ako joj je masa 100 kg i faktor trenja 0.015 ?\left(\mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right). Rezultat: 882.9 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Klizačica je nakon zaleta prešla po vodoravnoj glatkoj površini leda put od 60 m. Kolika je bila kinetička energija klizačice kojom se nakon zaleta počela gibati po ledu, ako joj je masa 50 kg i fak...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana