Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijajući pritom oprugu. Kad se kvadar zaustavi, opruga će biti sabijena za _ m.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{k}=800 \mathrm{~N} / \mathrm{m}, \mathrm{s}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. Potencijalna energija je oblik energije koji postoji u nekom sustavu zbog odnosa između njegovih dijelova, a ima svojstvo (potencijal) da može djelovati na taj odnos. U mehanici razlikujemo gravitacijsku potencijalnu i elastičnu potencijalnu energiju. Elastična potencijalna energija je energija koju ima elastično tijelo kada ga se elastično deformira. Ako se elastično tijelo stegne ili rastegne i pri tome mu se promijeni duljina za s onda ono ima elastičnu potencijalnu energiju iznosa E_{e p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot s^{2}, gdje je k koeficijent elastičnosti tijela. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Budući da se kvadar giba po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom v, ima kinetičku energiju E_{\mathrm{k}}. Nakon udarca u oprugu, ona se sabije i ima elastičnu potencijalnu energiju E _{\text {ep }}. Kinetička energija kvadra pretvorila se u elastičnu potencijalnu energiju opruge. Zbog zakona o očuvanju energije vrijedi: E_{e p}=E_{k} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot k \cdot s^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot k \cdot s^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{2}{k} \Rightarrow s^{2}=\frac{m \cdot v^{2}}{k} \Rightarrow \Rightarrow s^{2}=\frac{m \cdot v^{2}}{k}^{2}, v \Rightarrow s=\sqrt{\frac{m \cdot v^{2}}{k}} \Rightarrow s=v \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}=1 \frac{m}{s} \cdot \sqrt{\frac{2 \mathrm{~kg}}{800 \frac{N}{m}}}=0.05 \mathrm{~m} . Vježba 217 Kvadar mase 4 \mathrm{~kg} giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 1600 \mathrm{~N} / \mathrm{m}. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijajući pritom oprugu. Kad se kvadar zaustavi, opruga će biti sabijena za ___ m. Rezultat: \quad 0.05 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijaj...
Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se usporava sabijajuć...
Na jednoj strani nepomičnog kolotura je drveni kvadar dimenzija 10 cm × 25 cm × 4 cmkoji kliže po stolu, a na drugoj uteg mase 200 grama koji pada stalnom brzinom. Koliki je faktor trenja između kva...
Na kvadar koji se nalazi na vodoravnoj podlozi djeluje sila iznosa 3 N. Sila je usporedna s podlogom. Kvadar se giba jednoliko u smjeru djelovanja sile. Što je od navedenoga točno za iznos sile tren...
Stakleni kvadar nalazi se na stolu. Snop svjetlosti iz laserskoga pokazivača upada na “gornju” površinu kvadra pod kutom od 70^(∘). Zraka svjetlosti prolazi kroz kvadar i na okomitu stranu upada pod...
Duljine bridova kvadra odnose se kao 2:3:4. Koliki kut zatvara prostorna dijagonala kvadra sa stranama toga kvadra?
Duljine bridova kvadra su 10, 12 i 15 cm. 1) Koliki je kut što ga prostorna dijagonala kvadra zatvara s njegovom najvećom stranom? 2) Koliki je kut što ga najmanji dijagonalni presjek kvadra zatvara ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana