Kolika je snaga motora putničkog automobila mase 800 kg ako automobil za 4 s postigne brzinu 72 km/h ? Trenje zanemarite.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=800 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{t}=4 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}=72 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[72: 3.6]=20 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{P}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Da bi se tijelu povećala kinetička energija, mora okolica na njemu obaviti rad. Ako se tijelu smanjuje kinetička energija, tijelo obavlja rad. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednakaje omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} Rad koji motor obavi da bi automobil postigao brzinu v za vrijeme t jednak je promjeni njegove kinetičke energije. W=E_{k}-E_{k_{0}} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v^{2}-v_{0}^{2}\right) Snaga motora iznosi: P=\frac{W}{t} \Rightarrow P=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v^{2}-v_{0}^{2}\right)}{t} \Rightarrow P=\frac{m \cdot\left(v^{2}-v_{0}^{2}\right)}{2 \cdot t}=\frac{800 \mathrm{~kg} \cdot\left(\left(20 \frac{m}{\mathrm{~s}}\right)^{2}-0\right)}{2 \cdot 4 \mathrm{~s}}=40000 \mathrm{~J}=40 \mathrm{~kJ} .

Vježba

Kolika je snaga motora putničkog automobila mase 1600 \mathrm{~kg} ako automobil za 8 s postigne brzinu 72 \mathrm{~km} / \mathrm{h} ? Trenje zanemarite. Rezultat: \quad 40 \mathrm{~kJ}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je snaga motora automobila, mase 800 kg, ako postigne brzinu 72 km/h za vrijeme 4 s? Trenje zanemarite.
Električni motor priključen je na akumulator napona 6 V. Ako je jakost struje 0.5 A, koliki je rad motora kroz 5 minuta? Kolika je snaga motora?
Električni motor priključen je na akumulator napona 6 V. Ako je jakost struje 0.5 A, koliki je rad motora kroz 5 minuta. Kolika je snaga motora?
Tramvaj mase 10 tona razvije 5 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 km/h. Kolika je snaga motora?
Tramvaj mase 10 tona razvije 5 sekundi pošto se počeo kretati brzinu 7.2 km/h. Kolika je snaga motora?
Zrakoplov pri uzletu mora imati brzinu 81 km/h. Duljina piste je 100 m, a težina zrakoplova 10kN. Koeficijent trenja pri uzletu je 0.2. Kolika je snaga motora? Gibanje zrakoplova pri uzletu je jedno...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana