Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za njih preko koloture pada prema dolje. [] Učenici su izmjerili da se od početnog trenutka do trenutka neposredno prije nego je uteg pao na pod (kad su kolica postigla najveću brzinu) kinetička energija kolica povećala za 1.4 J. Kinetička energija utega se u istom vremenskom intervalu povećala za 0.3 J. Ako je trenje zanemarivo, očekujemo da se gravitacijska potencijalna energija utega u tom vremenskom intervalu za približno


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\Delta \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=1.4 \mathrm{~J}, \quad \Delta \mathrm{E}_{\mathrm{u}}=0.3 \mathrm{~J}, \quad \Delta \mathrm{E}_{\mathrm{gp}}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase \mathrm{m} i brzine \mathrm{v} ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Budući da se kinetička energija kolica povećala za \Delta \mathrm{E}_{\mathrm{k}}, a kinetička energija utega za \Delta \mathrm{E}_{\mathrm{u}}, ukupno povećanje kinetičke energije sustava iznosi: \Delta E_{k}+\Delta E_{u}=1.4 J+0.3 J=1.7 J . Ako je trenje zanemarivo, zbog zakona o očuvanju ukupne energije, u istom vremenskom intervalu smanjila se gravitacijska potencijalna energija za \Delta E_{g p}=1.7 \mathrm{~J}. Vježba 225 Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za njih preko koloture pada prema dolje. Učenici su izmjerili da se od početnog trenutka do trenutka neposredno prije nego je uteg pao na pod (kad su kolica postigla najveću brzinu) kinetička energija kolica povećala za 2.4 J. Kinetička energija utega se u istom vremenskom intervalu povećala za 0.6 \mathrm{~J}. Ako je trenje zanemarivo, očekujemo da se gravitacijska potencijalna energija utega u tom vremenskom intervalu za približno \section{Rezultate} smanji za 3 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za n...
Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za nji...
. Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg pričvršćen za n...
Učenici su istraživali kako temperatura vode i starosna dob jedne vrste ribe utječu na intenzitet disanja i brzinu rada njihova srca. U istraživanju su korištene mlade ribe u dobi od tri mjeseca i odr...
Učenici su u laboratoriju željeli ispitati utječe li vrsta otopljene tvari na vrelište otopine. Odvagali su uzorke jednakih množina saharoze, natrijeva klorida i natrijeva karbonata i svaki uzorak o...
Učenici trećih razreda spremaju se na maturalno putovanje u Barcelonu pri čemu su im osim obvezatnih izleta omogućeni i sljedeći fakultativni izleti: Sagrada Familia (SF), Park Guell (PG) i Camp Nou...
Učenici četvrtih razreda neke škole raspoređeni su u A, B i C razred. Prosječne ocjene razreda iz obvezatnih predmeta državne mature su za A razred: HRV (4,13), ENG (4,27) i MAT (3,78), za B razred:...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana