Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje energije? (g=10 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=4500 \mathrm{~J}, \quad \Delta \mathrm{E}=3500 \mathrm{~J}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~h}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Zbog zakona o očuvanju energije gravitacijska potencijalna energija E _{\mathrm{gp}} koju tijelo ima na visini h jednaka je zbroju kinetičke energije E_{\mathrm{k}} koju tijelo ima pri udarcu o površinu Zemlje i energije \Delta E koju je tijelo utrošilo na savladavanje otpora zraka. \begin{gathered} E_{g p}=E_{k}+\Delta E \Rightarrow m \cdot g \cdot h=E_{k}+\Delta E \Rightarrow m \cdot g \cdot h=E_{k}+\Delta E / \cdot \frac{1}{m \cdot g} \Rightarrow h=\frac{E_{k}+\Delta E}{m \cdot g}= \\ =\frac{4500 J+3500 J}{10 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{m}{s}}=80 \mathrm{~m} . \end{gathered} Vježba 229 Tijelo mase 10 \mathrm{~kg} pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 \mathrm{~J} . \mathrm{S} koje je visine tijelo počelo padati ako je na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 \mathrm{~J} svoje energije? Rezultat: \quad 80 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J.S koje je visine tijelo počelo padati ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje ...
Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. S koje je visine tijelo počelo padati, ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoj...
Tijelo mase 10 kg pada s visine 80 m i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. Koliko je energije tijelo utrošilo na savladavanje otpora zraka? (g=10 m/s²)
Tijelo mase 10 kg slobodno pada. Na kraju puta od 5 m ima kinetičku energiju približno jednaku: A. 10 J B. 50 J C. 100 J D. 500 J (ubrzanje sile teže g = 10 m/s² )
Tijelo mase 20 kg padne s visine 15 m te pri kraju pada ima brzinu 16 m /s. Kolika je sila otpora zraka? ( g = 10 m/s² )
Spiralna opruga zanemarive mase postavljena je vertikalno na horizontalnu podlogu. Na oprugu ispustimo tijelo mase 1 kg s udaljenosti 25 cm od vrha opruge i pritom se opruga stlači za 5 cm. Kolika j...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana