Tijelo mase 50 kg kliže niz kosinu duljine 10 i visine 5 m. Tijelo na dnu kosine ima energiju 2000 J. Odredite silu trenja na kosini. (g=10 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=50 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~s}=10 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}=5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{E}=2000 \mathrm{~J}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{tr}}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Zbog zakona očuvanja energije slijedi da je gravitacijska potencijalna energija tijela E _{\mathrm{gp}} na vrhu kosine jednaka zbroju rada sile trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}} na putu s i energije tijela u podnožju kosine. E_{g p}=W_{t r}+E \Rightarrow W_{t r}=E_{g p}-E \Rightarrow F_{t r} \cdot s=m \cdot g \cdot h-E \Rightarrow F_{t r} \cdot s=m \cdot g \cdot h-E / \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow Vježba 231 Tijelo mase 100 \mathrm{~kg} kliže niz kosinu duljine 10 i visine 5 \mathrm{~m}. Tijelo na dnu kosine ima energiju 4000 \mathrm{~J}. Odredite silu trenja na kosini. \left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: 100 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Predmet mase 0.5 kg zbog trenja jednoliko klizi niz kosinu s kutom nagiba 30^(∘). Kolikom silom treba djelovati na tijelo u smjeru gibanja da bi se jednoliko uspinjalo istom brzinom? ( g = 9.81 m/s²...
Predmet mase 0.5 kg jednoliko klizi uslijed trenja niz kosinu s kutom nagiba 30^(∘). Kolikom silom treba djelovati u smjeru gibanja na tijelo da bi se ono uspinjalo istom brzinom?
Tijelo mase 50 kg u položaju A (vrh kosine) ima brzinu 10 m/s i klizeći 10 m niz kosinu, koja se za svakih 5 m puta uzdiže za 3 m, udari u oprugu konstante elastičnosti k = 2000 N/m. Za koliko će se...
Tijelo mase 5 kg upada brzinom 100 km/h u tekućinu mase 50 kg, specifičnog toplinskog kapaciteta 4 ⋅ 10³ J/(kg⋅K), temperature 20^(∘)C, prođe kroz tekućinu i prilikom izlaska iz nje ima brzina 0.1 m...
Tijelo mase 5 kg miruje na kosini duljine 5 m i visine 3 m. Kolika je sila statičkog trenja? Za akceleraciju sile teže uzmite približnu vrijednost g = 10 m/s².
Tijelo mase 10 kg pada s visine 80 m i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. Koliko je energije tijelo utrošilo na savladavanje otpora zraka? (g=10 m/s²)