Dva tijela razlikuju se u masi, tako da je masa jednog tijela deset puta veća od mase drugog. Koliki treba biti omjer njihovih brzina da bi im kinetičke energije bile jednake?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=10 \cdot \mathrm{m}_{2}, \quad \frac{v_{2}}{v_{1}}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kinetičke energije tijela iznose: \left.\left.\begin{array}{l} E_{k_{1}}=\frac{1}{2} \cdot m_{1} \cdot v_{1}^{2} \\ E_{k_{2}}=\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k_{1}}=\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot m_{2} \cdot v_{1}^{2} } \\ {E_{k_{2}}=\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2}} \end{array}\right\} Iz uvjeta zadatka kinetičke energije su jednake pa vrijedi: E_{k_{2}}=E_{k_{1}} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2}=\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot m_{2} \cdot v_{1}^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2}=\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot m_{2} \cdot v_{1}^{2} / \cdot \frac{2}{m_{2} \cdot v_{1}^{2}} \RightarrowZakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Budući da je rad koji obavi sila motora po iznosu jednak povećanju kinetičke energije vlaka, vrijedi: \begin{gathered} W=\Delta E_{k} \Rightarrow W=E_{k_{2}}-E_{k_{1}} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{2}^{2}-v_{1}^{2}\right) \Rightarrow \\ =\frac{1}{2} \cdot 10^{6} \mathrm{~kg} \cdot\left(\left(30 \frac{m}{s}\right)^{2}-\left(20 \frac{m}{s}\right)^{2}\right)=2.5 \cdot 10^{8} J=250 \cdot 10^{6} J=250 M J . \end{gathered} Iz definicije rada dobije se iznos sile kojom motor lokomotive mora djelovati na vlak. W=F \cdot s \Rightarrow W=F \cdot s / \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow F=\frac{W}{s}=\frac{2.5 \cdot 10^{8} J}{2 \cdot 10^{3} m}=1.25 \cdot 10^{5} N=125 \cdot 10^{3} N=125 k N Vlak mase 2000 tona giba se brzinom 72 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Koliki rad treba obaviti sila motora da bi se brzina vlaka povećala na 108 \mathrm{~km} / \mathrm{h} ? Kolikom stalnom silom treba motor lokomotive djelovati na vlak da se povećanje brzine ostvari na putu od 4 \mathrm{~km} ? Rezultat: \quad \mathrm{W}=500 \mathrm{MJ}, \mathrm{F}=125 \mathrm{kN}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva tijela počinju se istodobno gibati jednoliko pravocrtno po različitim stazama tako da im je omjer brzina v₁ : v₂ = k = 5 : 7. Za 14 s oba tijela prevale ukupan put 147 m. Kolike su brzine tih ti...
Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energ...
Dva tijela jednakih masa padnu na tlo s jednake visine h. Sudar prvog tijela s tlom je neelastičan. Drugo je tijelo nakon sudara elastično odskočilo na visinu 0.2⋅ h. Pri kojemu je sudaru više energ...
Dva tijela masa m₁ = 0.2 kg i m₂ = 0.3 kg nalaze se na ravnoj horizontalnoj podlozi. Tijela su vezana užetom. Ako se trenje pri klizanju zanemari, kolika je napetost užeta pri djelovanju horizontaln...
Dva tijela istodobno su bačena jedno drugom u susret istom početnom brzinom 40 m/s i to: jedno vertikalno uvis sa površine zemlje, drugo vertikalno prema dolje sa visine h, koja je jednaka maksimaln...
Dva tijela masa m₁ = 4 kgim₂ = 1 kg povezana su tankim koncem i leže na glatkome horizontalnom stolu. Oba tijela pokrenemo istodobno impulsom od 20 Ns. Pritom konac pukne, tijelo mase m₂ odleti veli...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana