Iz puške mase 3 kg ispali se metak mase 5 g brzinom 300 m/s. a) Kolika je brzina puške nakon ispaljivanja metka? b) Ako čovjek mase 70 kg čvrsto drži pušku kolika je brzina čovjeka i puške netom nakon ispaljivanja metka?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=3 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=5 \mathrm{~g}=0.005 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{2}=300 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{m}_{3}=70 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=?, \quad \mathrm{v}_{13}=? Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \begin{aligned} &\rightarrow \quad \rightarrow \\ &p=m \cdot v \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } \end{aligned} Zbroj količina gibanja dva tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. To vrijedi i za više od dva tijela. Za dva tijela mase m_{1} i m_{2} koja međusobno djeluju jedno na drugo vrijedi zakon akcije i reakcije F_{1}=-F_{2}, gdje F_{1} znači silu kojom tijelo mase m_{2} djeluje na tijelo mase m_{1} i ima hvatište u tijelu mase m_{1}, a F_{2} silu kojom tijelo mase m_{1} djeluje na tijelo mase m_{2} te ima hvatište u tijelu mase m_{2}. Te su dvije sile jednake veličinom i suprotna su smjera. Iz toga zakona proizlazi drugi, tj. zakona održanja količine gibanja koji glasi m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=0, ako su početne brzine obaju tijela bile jednake nuli. Brzine v_{1} i v_{2} brzine su tijela masa m_{1} odnosno m_{2} nakon njihova međusobnog djelovanja. Zbroj količina gibanja obaju tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. a) Količina gibanja puške i metka, dok metak nije ispaljen, jednaka je nuli. Kad se metak ispali brzinom \mathrm{v}_{2}, zbog zakona održanja količine gibanja ukupna količina gibanja ostaje jednaka nuli pa se puška mora gibati u suprotnom smjeru brzinom \mathrm{v}_{1}. Zato je: \begin{gathered} m_{1} \cdot v_{1}+m_{2} \cdot v_{2}=0 \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}=-m_{2} \cdot v_{2} \Rightarrow m_{1} \cdot v_{1}=-m_{2} \cdot v_{2} / \cdot \frac{1}{m_{1}} \Rightarrow \\ \Rightarrow v_{1}=-\frac{m_{2}}{m_{1}} \cdot v_{2}=-\frac{0.005 \mathrm{~kg}}{3 \mathrm{~kg}} \cdot 300 \frac{m}{\mathrm{~s}}=-0.5 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . \end{gathered} b) Količina gibanja metka i čovjeka s puškomj, dok metak nije ispaljen, jednaka je nuli. Kad se metak ispali brzinom \mathrm{v}_{2}, zbog zakona održanja količine gibanja ukupna količina gibanja ostaje jednaka nuli pa se čovjek s puškom netom nakon ispaljivanja metka mora gibati u suprotnom smjeru brzinom v_{13}. Zato je: \begin{gathered} m_{2} \cdot v_{2}+\left(m_{1}+m_{3}\right) \cdot v_{13}=0 \Rightarrow\left(m_{1}+m_{3}\right) \cdot v_{13}=-m_{2} \cdot v_{2} \Rightarrow\left(m_{1}+m_{3}\right) \cdot v_{13}=-m_{2} \cdot v_{2} / \cdot \frac{1}{m_{1}+m_{3}} \Rightarrow \\ \Rightarrow v_{13}=-\frac{m_{2}}{m_{1}+m_{3}} \cdot v_{2}=-\frac{0.005 \mathrm{~kg}}{3 \mathrm{~kg}+70 \mathrm{~kg}} \cdot 300 \frac{m}{\mathrm{~s}}=-0.02 \frac{m}{\mathrm{~s}} . \end{gathered} Vježba 238 Iz puške mase 6 \mathrm{~kg} ispali se metak mase 5 \mathrm{~g} brzinom 600 \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Kolika je brzina puške nakon ispaljivanja metka? Rezultat: \quad-0.5 \frac{m}{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Iz puške mase 3 kg ispali se metak mase 5 g brzinom 300 m/s. a) Kolika je brzina puške nakon ispaljivanja metka? b) Ako čovjek mase 70 kg čvrsto drži pušku kolika je brzina čovjeka i puške netom nak...
Iz puške mase 8 kg ispalimo metak mase 8 g brzinom 800 m/s. Kolikom se brzinom puška pomakne unatrag?
Metak mase 5 g izlijeće brzinom 500 m/s iz puške mase 4 kg. Kolika je kinetička energija puške u trenutku kad metak izleti? Odredite domet metka ako strijelac pušku drži u visini ramena (160 cm).( u...
Iz točke T ispali se metak iz puške brzinom 660 m/s u vodoravnom smjeru. Na udaljenosti 400 m od točke T nalazi se čovjek (točka A). Koliko je udaljen metak od čovjeka u trenutku kad čuje pucanj? Za...
Metak izleti vertikalno uvis iz puške s impulsom 5 N ⋅ s. Nađite njegovu maksimalnu visinu i vrijeme kada će ponovno pasti na Zemlju. Masa metka je 10 g. (ubrzanje slobodnog pada g=10 m/s²)
Dvije uske pukotine međusobno razmaknute 0.4 mm obasjane su monokromatskom svjetlošću. Kolika je razlika optičkih putova zraka koje iz obje pukotine dolaze u točku S na zastoru udaljenom 4 m od puko...
Zrakoplov leti iz točke A u točku B koja se nalazi 400 km zapadno od A. Odredi kako je dugo morao letjeti: a) ako nema vjetra, b) ako puše vjetar s istoka, c) ako puše vjetar s juga. B...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana