Kolica se spuste niz brijeg bez početne brzine i na dnu brijega imaju brzinu 4 m/s. Kada kolica na vrhu brijega imaju brzinu 3 m/s, kolika će biti njihova brzina na dnu brijega? $$ \text { A. } 4 \frac{m}{s} \quad \text { B. } 5 \frac{m}{s} \quad \text { C. } 6 \frac{m}{s} \quad \text { D. } 7 \frac{m}{s} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}=4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{0}=3 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{1}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kada se kolica spuste niz brijeg bez početne brzine na dnu brijega imaju brzinu v pa je njihova kinetička energija E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kada kolica na vrhu brijega imaju brzinu \mathrm{v}_{0}, njihova kinetička energija je E_{k(0)}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2} pa će ukupna kinetička energija kolica \mathrm{E}_{\mathrm{k}(1)} biti jednaka zbroju navedenih energija. \begin{aligned} E_{k(1)} &=E_{k}+E_{k(0)} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2} / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow \\ & \Rightarrow v_{1}^{2}=v^{2}+v_{0}^{2} \Rightarrow v_{1}^{2}=v^{2}+v_{0}^{2} / v \Rightarrow v_{1}=\sqrt{v^{2}+v_{0}^{2}}=\sqrt{\left(4 \frac{m}{s}\right)^{2}+\left(3 \frac{m}{s}\right)^{2}}=5 \frac{m}{s} . \end{aligned} Odgovor je pod B. Vježba 249 Kolica se spuste niz brijeg bez početne brzine i na dnu brijega imaju brzinu 8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Kada kolica na vrhu brijega imaju brzinu 6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, kolika će biti njihova brzina na dnu brijega? A. 6 \frac{m}{s} B. 8 \frac{m}{s} C. 9 \frac{m}{s} D. 10 \frac{m}{s} Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolica se spuste niz brijeg bez početne brzine i na dnu brijega imaju brzinu 4 m/s. Kada kolica na vrhu brijega imaju brzinu 3 m/s, kolika će biti njihova brzina na dnu brijega? $$ \text { A. } ...
Skijaš se spušta niz brijeg i pri brzini 26 m/s dođe na ravnu površinu gdje mu se brzina u 4 sekunde smanji na 18 m/s. Kolika je njegova akceleracija na ravnom dijelu staze?
Balon ukupne mase 200 kg spušta se konstantnom brzinom. Kolika je masa tereta koji treba izbaciti da bi se isti balon podizao jednakom brzinom? Sila uzgona iznosi 1800 N.(g=9.81 m/s²)
Balon, ukupne mase 200 kg, spušta se konstantnom brzinom. Kolika je masa balasta koji treba izbaciti da bi se balon podizao jednakom brzinom? Sila uzgona iznosi 1800 N.(g=9.81 m/s²)
Tijelo se nalazi na vrhu kosine duge L = 6 m i spušta se iz stanja mirovanja do dna za t = 2 s. Trenje je zanemarivo. (g=10 m/s²) a) Kolikom se akceleracijom tijelo giba? b) Kolika je visina ...
Kolica se gibaju nizbrdicom. Na njih je bila pričvršćena vrpca, koja je prolazila tipkalom (vidi crtež). Tipkalo udari u vrpcu i ostavi trag (točku) svakih 0.02 s. Akceleracija kolica iznosila je: A...
Na kolica mase m djelujemo stalnom silom F pa se ona ubrzavaju akceleracijom a. Na kolica se stavi uteg mase M i akceleracija kolica padne na $\frac{1}{5}$ prijašnje vrijednosti. Pod pretpostavkom d...