Tijelo se giba pravocrtno po horizontalnoj površini i ima kinetičku energiju od 24 J. Na tijelo u suprotnom smjeru od smjera gibanja počinje djelovati stalna horizontalna sila iznosa 4.0 N. Koliki put prijeđe tijelo do zaustavljanja? Trenje zanemarite.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{E}_{\mathrm{k}}=24 \mathrm{~J}, \quad \mathrm{~F}=4.0 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~s}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energijuKinetička energija oba tijela prije sudara iznosi: E_{k(1)}=\frac{1}{2} \cdot m_{1} \cdot v_{1}^{2}+\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2} \Rightarrow E_{k(1)}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot 0 \Rightarrow E_{k(1)}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kinetička energija oba tijela nakon sudara kada se gibaju istom brzinom \mathrm{v}^{\prime} iznosi: \begin{gathered} E_{k(2)}=\frac{1}{2} \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot(v)^{\prime} \Rightarrow E_{k(2)}=\frac{1}{2} \cdot(m+m) \cdot\left(\frac{v}{2}\right)^{2} \Rightarrow E_{k(2)}=\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot m \cdot \frac{v^{2}}{4} \Rightarrow \\ \Rightarrow E_{k(2)}=\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot m \cdot \frac{v^{2}}{4} \Rightarrow E_{k(2)}=m \cdot \frac{v^{2}}{4} . \end{gathered} Računamo omjer kinetičkih energija E_{\mathrm{k}(2)} i E_{\mathrm{k}(1)}. \begin{gathered} \frac{E_{k(2)}}{E_{k(1)}}=\frac{m \cdot \frac{v^{2}}{\frac{4}{2} \cdot m \cdot v^{2}}}{\Rightarrow} \frac{E_{k(2)}}{E_{k(1)}}=\frac{m \cdot \frac{v^{2}}{\frac{4}{2} \cdot m \cdot v^{2}}}{2} \Rightarrow \frac{E_{k(2)}}{E_{k(1)}}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{E_{k(2)}}{E_{k(1)}}=\frac{2}{4} \Rightarrow \frac{E_{k(2)}}{E_{k(1)}}=\frac{2}{4} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{E_{k(2)}}{E_{k(1)}}=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{E_{k(2)}}{E_{k(1)}}=\frac{1}{2} / \cdot E_{k(1)} \Rightarrow E_{k(2)}=\frac{E_{k(1)}}{2} . \end{gathered} Odgovor je pod B. Vježba 256 Tijelo mase m giba se brzinom v po podlozi (bez trenja) i udara o nepomično tijelo trostruko veće mase. Nakon sudara tijela se gibaju zajedno. Kakav je odnos kinetičkih energija nakon i prije sudara? A. E_{k(2)}=\frac{E_{k(1)}}{4} B. E_{k(2)}=\frac{E_{k(1)}}{2} C. E_{k(2)}=\frac{E_{k(1)}}{\sqrt{2}} D. E_{k(2)}=\frac{E_{k(1)}}{8} Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo se giba pravocrtno po horizontalnoj površini i ima kinetičku energiju od 24 J. Na tijelo u suprotnom smjeru od smjera gibanja počinje djelovati stalna horizontalna sila iznosa 4.0 N. Koliki p...
Tijelo se giba pravocrtno tako da u jednakim vremenskim intervalima, duljine Δt, ima stalne brzine v₁, v₂, v₃, …, v_(n). Kolika je srednja brzina tijela?
Tijelo se giba pravocrtno stalnom akceleracijom. Za 2 sekunde prijeđe put od 10 m. U iduće 2 sekunde prijeđe put od 22 m. Kolika je akceleracija tijela?
Tijelo se giba jednoliko po pravcu i prijeđe 50 m za 20 s. a) Koliki put prijeđe za 75 s? b) Nacrtaj s − t i v − t graf gibanja.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu i prevali put 63 m za 6 s, pri čemu se njegova početna brzina poveća pet puta. Odredite ubrzanje tijela.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu. Što od navedenoga vrijedi za iznos ukupne sile na tijelo tijekom gibanja? A. Iznos ukupne sile na tijelo jednoliko raste. B. Iznos ukupne sile na tijelo j...
Tijelo se giba jednoliko po pravcu po vodoravnoj podlozi. Pritom na tijelo u vodoravnom smjeru djeluje sila trenja iznosa 5 N i vanjska sila F u smjeru gibanja. Koliki je iznos sile F? A. F = 0N B. ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana