Lopta mase 0.2 kg slobodno pada s visine 5 m. Odredite kinetičku energiju lopte pri udaru o tlo. Otpor zraka zanemarujemo. (g=10 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s, gdje su v brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i-gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme \mathrm{t}. Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: 12^{2}=2 \cdot g \cdot h \text {, } gdje su v brzina pada, h visina pada, g ubrzanje sile teže. 1.inačica Budući da je otpor zraka zanemaren, zbog zakona o očuvanju energije gravitacijska potencijalna energija E_{\mathrm{gp}} koju tijelo ima na početnoj visini h jednaka je kinetičkoj energiji E_{\mathrm{k}} koju tijelo ima pri udaru o tlo. \left.\begin{array}{l} E_{g p}=m \cdot g \cdot h \\ E_{k}=E_{g p} \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=m \cdot g \cdot h=0.2 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{m}{\mathrm{~s}} \cdot 5 \mathrm{~m}=10 \mathrm{~J} 2.inačica Kinetička energija lopte pri udaru o tlo iznosi: \left.\begin{array}{rl} E_{k} & =\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \\ v^{2} & =2 \cdot g \cdot h \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { supstitucije } \end{array}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h \Rightarrow } \\ { } &{\Rightarrow E_{k}=m \cdot g \cdot h=0.2 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{m}{s} \cdot 5 m=10 \mathrm{~J} .} \end{array}

Vježba

Lopta mase 0.1 \mathrm{~kg} slobodno pada s visine 10 \mathrm{~m}. Odredite kinetičku energiju lopte pri udaru o tlo. Otpor zraka zanemarujemo. \left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right)

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Lopta mase 0.2 kg ispusti se sa visine 6 m iznad poda. Kolika se količina topline oslobodi pri prvom srazu lopte sa podom, ako između prvog i drugog sraza između lopte i poda prođu 2 s?( g=9.81 m/s²...
Lopta mase 0.4 kg bačena je vertikalno uvis brzinom 2 m/s. Kolika je početna količina gibanja lopte, a kolika na najvišoj točki putanje? Koliki je impuls sile koji je zaustavio loptu i koliko dugo j...
Na pod slobodno padne sa visine 1 m lopta mase 100 g, i odbije se vertikalno na visinu 0,5 m. Izracunaj intenzitet vektora promjene impulsa lopte pri sudaru s podom.
Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 cm i odskočivši od nje podigne se na visinu 19.6 cm. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru u površinu stola? (ubrzanje s...
Gumena lopta mase 100 g padne na vodoravnu površinu stola s visine 25.6 m i odskoči od nje podigne se na visinu 19.6 m. Koliku je energiju izgubila lopta pri udaru o površinu stola? (ubrzanje slobod...
Lopta mase m = 100 g pada s visine h = 2 m iznad tla. Koliko se energije izgubi u obliku topline pri prvom udaru lopte u tlo, ako je vrijeme između prvog i drugog udara lopte bilo jednako Δt = 1.2 s...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana