Koja veličina ima jedinicu kg ⋅ m² ⋅ s⁻²? A. Sila B. Količina gibanja C. Impuls sile D. Rad


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

Jedinica za: - duljinu je metar [s]=m - vrijeme je sekunda [t]=s - masu je kilogram [m]=k g - brzinu je metar u sekundi [v]=\frac{m}{s}=m \cdot s^{-1} - akceleraciju je metar u sekundi na kvadrat [a]=\frac{m}{s}=m \cdot s^{-2} Sila je fizikalna veličina kojom se opisuje međudjelovanje tijela i njegove okoline koje može uzrokovati promjenu brzine ili oblika tijela. Matematički se računa: F=m \cdot a Jedinica za silu je: [F]=[m] \cdot[a] \Rightarrow[F]=k g, \frac{m}{s} \Rightarrow[F]=k g \cdot m \cdot s^{-2} Količina gibanja je vektorska fizikalna veličina koja određuje inertnost pri gibanju neke mase tvari. Matematički se računa: p=m \cdot v . Jedinica za količinu gibanja je: [p]=[m] \cdot[v] \Rightarrow[p]=k g \cdot \frac{m}{s} \Rightarrow[p]=k g \cdot m \cdot s^{-1} . Impuls sile vektorska je fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile na tijelo. Matematički se računa: I=F \cdot t Jedinica za impuls sile je: [I]=[F] \cdot[t] \Rightarrow[I]=k g \cdot m \cdot s^{-2} \cdot s \Rightarrow[I]=k g \cdot m \cdot s^{-1} . Rad je skalarna fizikalna veličina kojom se iskazuje djelovanje sile na putu. Matematički se računa: W=F \cdot s Jedinica za rad je: [W]=[F] \cdot[s] \Rightarrow[W]=k g \cdot m \cdot s^{-2} \cdot m \Rightarrow[W]=k g \cdot m^{2} \cdot s^{-2} . Odgovor je pod D. Vježba 262 Koja veličina ima jedinicu \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2} ? A. Sila B. Količina gibanja C. Impuls sile D. Rad \section{Rezultat: \quad A.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Poštovani, Htjela sam Vas pitati zašto za iskazivanje sastava otopina postoji toliko puno različitih veličina; zašto pored masenog udjela postoji i masena koncentracija, a uz masenu još imamo i množin...
bok, moze pojasnjenje vezano za elektroforezu(EF): poznato je da naboj ima utjecaj u EF koja se vrši u otopini, pa se zbog omjera mase i naboja sve komponentne gibaju otprilike istom brzinom. Zanima ...
Tijelo mase 5 kg giba se jednoliko brzinom 20 m/s. Odjednom počinje na tijelo djelovati neka stalna sila koja uzrokuje da tijelo nakon 5 sekundi ima brzinu 5 m/s u suprotnom smjeru od početne brzine...
Poštovani, imam nekoliko pitanja koja mi nisu jasna! 1)Poredaj vrelišta po veličini počevši od najvećeg: F2,Cl2,Br2,I2? Kako duljina veze, dodirna površina i deformacija oblaka utječu na to? 2)Tko ima...
imam par pitanja, koja nikako ne uspijevam logički riješiti :), pa bih molio pomoć (ako je moguće što brže) 1. Koliki će pH imati otopina pripravljena dodatkom 0,002 mol čvrstog kalijevog hidroksida u...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana