Jabuka mase m = 0.1 kg padne s visine h = 2 m na oprugu. Ona se zbog toga stisne za y = 10 cm. Kolika je konstanta k opiranja opruge? Za akceleraciju sile teže uzmite 10 m/s²? A. $10 \frac{N}{m}$ B. $40 \frac{N}{m}$ $C .100 \frac{N}{m}$ D. $400 \frac{N}{m}$


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=0.1 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{y}=10 \mathrm{~cm}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{k}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Titranje je periodično gibanje oko ravnotežnog položaja. Periodično gibanje je gibanje koje se ponavlja nakon određenog vremenskog intervala (perioda). Najjednostavnije titranje je harmoničko titranje, tj. titranje koje uzrokuje harmonijska (elastična) sila. Ona je razmjerna pomaku iz ravnotežnog položaja: F=-k \cdot x Pomaknemo li oprugu iz ravnotežnog položaja stiskanjem ili rastezanjem, ona titra oko tog položaja. Svaki pomak od ravnotežnog položaja nazivamo elongacijom, a najveći pomak od položaja ravnoteže nazivamo amplitudom. Elastična potencijalna energija opruge dana je formulom E_{e p}=\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^{2}, gdje je x pomak od ravnotežnog položaja, k koeficijent elastičnosti opruge. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Kada jabuka padne s visine h na oprugu gravitacijska potencijalna energija jabuke E_{g p}, zbog zakona održanja energije, transformirat će se u elastičnu potencijalnu energiju E_{\mathrm{ep}} opruge. \begin{gathered} E_{g p}=E_{e p} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot k \cdot y^{2} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot k \cdot y^{2} / \cdot \frac{2}{y^{2}} \Rightarrow \frac{2 \cdot m \cdot g \cdot h}{y^{2}}=k \Rightarrow \\ \Rightarrow k=\frac{2 \cdot m \cdot g \cdot h}{y^{2}}=\frac{2 \cdot 0.1 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 2 \mathrm{~m}}{(0.1 \mathrm{~m})^{2}}=400 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} . \end{gathered} Odgovor je pod D. Vježba 263 Jabuka mase m=0.2 \mathrm{~kg} padne s visine h=1 \mathrm{~m} na oprugu. Ona se zbog toga stisne za \mathrm{y}=10 \mathrm{~cm} . Kolika je konstanta k opiranja opruge? Za akceleraciju sile teže uzmite 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ? A. 10 \frac{N}{m} B. 40 \frac{N}{m} C. 100 \frac{N}{m} D. 400 \frac{N}{m} Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jabuka mase m = 0.1 kg padne s visine h = 2 m na oprugu. Ona se zbog toga stisne za y = 10 cm. Kolika je konstanta k opiranja opruge? Za akceleraciju sile teže uzmite 10 m/s²? A. $10 \frac{N}{m}$ B....
Tijelo mase 56,7 kilograma uronimo u vodu pod tlakom od 56 hPa. Kolika je gustoća tijela ako Ivan ima pet jabuka,a krava je na desnom kutu sobe koje ima 56 protona?
Kako odrediti maseni udio vode u jabukama mase 75 i 255 g? Hvala unaprijed!
Dobar dan. Zanima me jesu li polifenoli prisutni u jabukama "krivci" za tamnjenje tj. oksidaciju. Jesu li jabuke koje brže oksidiraju zdravije ako sadrže više polifenola i gdje bi mogao pronaći litera...
Koja je sintagma u sljedećoj rečenici atributna/odredbena sintagma? Jutros mi je majka u krevet donijela kolač s jabukama.
Jabuka padne sa stabla za 6 s i udari o zemlju brzinom 58.8 m/s. Koliko je ubrzanje sile teže?
Jabuka padne sa stabla za 3 s i udari o zemlju brzinom 29.4 m/s. Koliko je ubrzanje sile teže?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana