Na tijelo djeluje sila od 10³ N tako da se ono giba brzinom 10 m/s. Kolika je snaga kojom djeluje sila? A. 1000W B.10 kW C. 10 kJ D. 10³kW


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{F}=10^{3} \mathrm{~N}, \quad \mathrm{v}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{P}=? Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, t j. Za trenutnu snagu možemo pis pri čemu je v trenutna brzina. Snaga kojom djeluje sila iznosi: P=F \cdot v=10^{3} N \cdot 10 \frac{m}{s}=10 \cdot 10^{3} W=10 \mathrm{~kW} . Odgovor je pod B.

Vježba

Na tijelo djeluje sila od 1 \mathrm{kN} tako da se ono giba brzinom 36 \mathrm{~km} / \mathrm{h} . Kolika je snaga kojom djeluje sila? A. 1000 W B. 10 \mathrm{~kW} C. 10 \mathrm{~kJ} D. 10^{3} \mathrm{~kW} \section{Rezultat: \quad B.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo mase 2 g djeluje sila od 10 N. Kolika je kinetička energija nakon puta od 1 m, ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja?
Na tijelo mase 2 g djeluje sila od 10 N. Kolika je kinetička energija nakon puta od 1 m, ako je tijelo pokrenuto iz mirovanja i giba se bez trenja?
Na tijelo mase 40 kg koje leži na horizontalnoj podlozi djeluje usporedno s njom sila od 100 N. Tijelo se giba stalnom brzinom. Koliki je koeficijent trenja između tijela i podloge? (ubrzanje slobod...
Na tijelo djeluju tri sile sa zajedničkim hvatištem: sila od 112 N ima smjer prema zapadu, sila od 100 N prema istoku, a sila od 5 N prema sjeveru. Kolika je rezultanta sila i koji joj je smjer? A) ...
Na glatkoj vodoravnoj podlozi nalaze se dva tijela mase 2 kg i 3 kg. Tijela su spojena tankom niti. Kolika je akceleracija ako na prvo tijelo djeluje sila od 20 N u smjeru gibanja?
Na tijelo mase 1 kg djeluje stalna sila od 10.81 N vertikalno uvis. Za koliko će se podići tijelo ako sila djeluje 10 s? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana