Koliko iznosi konstanta opruge koja se produlji za 0.5 m pod djelovanjem sile 200 N?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{s}=0.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}=200 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{k}=? Ako tijelo obješeno o elastičnu oprugu izvučemo iz položaja ravnoteže za neki pomak s i pustimo ga, ono će harmonijski titrati. Za svako tijelo koje se giba poput tijela na opruzi, što uzrokuje sila upravno proporcionalna pomaku s, smjera suprotnoga pomaku kažemo da harmonijski titra. Elastična sila je sila kojom se tijelo opire deformaciji zbog djelovanja vanjske sile F i razmjerna je pomaku iz ravnotežnog položaja s: \vec{F}=-k \cdot s Iznos elastične sile je F=-k \cdot s gdje je k konstanta elastičnosti opruge. Konstanta opruge iznosi: F=k \cdot s \Rightarrow F=k \cdot s / \frac{1}{s} \Rightarrow k=\frac{F}{s}=\frac{200 \mathrm{~N}}{0.5 \mathrm{~m}}=400 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} .

Vježba

Koliko iznosi konstanta opruge koja se produlji za 1 m pod djelovanjem sile 400 N? Rezultat: \quad 400 \frac{N}{m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Centripetalna sila iznosa 5.4 N djeluje na neko tijelo i vrti ga po kružnici polumjera 0.5 m. Kolika mora biti konstanta opruge k na kojoj će isto tijelo titrati periodom koja je jednaka ophodnom vr...
Skakač s mosta (bungee jumper), mase 75 kg, vezan je za uže koje u neopterećenom stanju ima duljinu 15 m. Uže ima svojstva opruge. Konstanta opiranja užeta iznosi 50 N/m. Kolika je maksimalna dubina...
Tijelo harmonijski titra ovješeno na oprugu konstante elastičnosti 0.2 N/m. Kinetička energija pri prolasku kroz ravnotežni položaj iznosi 2.5 ⋅ 10⁻⁴ J. Kolikom amplitudom titra to tijelo? Zanemarit...
Možda je stvar jednostavna ali ja je ne mogu dokučiti. Radi se o zadatku iz područja o ravnoteži kemijskih reakcija. Miješanjem jednakih množina tvari A i B nakon uspostavljanja ravnoteže 2/3 polarni...
Ako je koncentracijska konstanta za reakciju H 2 O (g) ⇌ H 2 (g) +1/2 O 2 (g)= 5,3 * 10 -12 mol 1/2 dm -3/2, koliko iznosi koncentracijska konstanta 2H 2 (g) + O 2 (g) ⇌ 2H 2 O (g) i koje su joj dimen...
Pokusom je ispitan sastav ravnotežne smjese u reakciji N₂(g) + 3 H₂(g) ⇌ 2 NH₃(g). Parcijalni tlakovi u ravnotežnome stanju pri stalnoj temperaturi iznose p(N₂) = 10 bar, p(H₂) = 30 bar i p(NH₃) = ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana