Snaga kojom Sunce zrači iznosi 3.8 ⋅ 10²⁶ W. Za koliko će se vremena masa Sunca smanjiti za 1% uz pretpostavku da će snaga zračenja Sunca ostati čitavo vrijeme stalna. Masa Sunca iznosi 2 ⋅ 10³⁰ kg. (brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 10⁸ m/s )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{P}=3.8 \cdot 10^{26} \mathrm{~W} \text { stalna, } \quad \mathrm{p}=1 \%=0.01, \quad \mathrm{~m}=2 \cdot 10^{30} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{c}=3 \cdot 10^{8} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \Delta \mathrm{t}=? Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, \mathrm{tj}. P=\frac{W}{t} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Masa tijela m i energija povezane su relacijom E=m \cdot c^{2} . gdje je c brzina svjetlosti. Neka je \triangle \mathrm{m} postotni iznos za koji se umanji masa m Sunca nakon vremena \triangle \mathrm{t}. p=\frac{\Delta m}{m} \Rightarrow p=\frac{\Delta m}{m} / \cdot m \Rightarrow \Delta m=p \cdot m . Tada vrijeme \Delta t za koje se smanji masa Sunca iznosi: \begin{gathered} \left.\left.\begin{array}{c} P=\frac{W}{\Delta t}, W=\Delta E \\ \Delta E=\Delta m \cdot c^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} P=\frac{\Delta E}{\Delta t} \\ \Delta E=\Delta m \cdot c^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow P=\frac{\Delta m \cdot c^{2}}{\Delta t} \Rightarrow P=\frac{p \cdot m \cdot c^{2}}{\Delta t} \Rightarrow \\ \Rightarrow P=\frac{p \cdot m \cdot c^{2}}{\Delta t} / \cdot \frac{\Delta t}{P} \Rightarrow \Delta t=\frac{p \cdot m \cdot c^{2}}{P}=\frac{0.01 \cdot 2 \cdot 10^{30} \mathrm{~kg} \cdot\left(3 \cdot 10^{8} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}}{3.8 \cdot 10^{26} \mathrm{~W}}=4.74 \cdot 10^{18} \mathrm{~s} . \end{gathered} Vježba 283 Snaga kojom Sunce zrači iznosi 3.8 \cdot 10^{26} \mathrm{~W} . Za koliko će se vremena masa Sunca smanjiti za 2 \% uz pretpostavku da će snaga zračenja Sunca ostati čitavo vrijeme stalna. Masa Sunca iznosi 2 \cdot 10^{30} \mathrm{kg} . (brzina svjetlosti u vakuumu \mathrm{c}=3 \cdot 10^{8} \mathrm{~m} / \mathrm{s} ) Rezultat: \quad 9.47 \cdot 10^{18} \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Snaga kojom Sunce zrači iznosi 3.8 ⋅ 10²⁶ W. Za koliko će se vremena masa Sunca smanjiti za 1% uz pretpostavku da će snaga zračenja Sunca ostati čitavo vrijeme stalna. Masa Sunca iznosi 2 ⋅ 10³⁰ kg....
Snaga kojom Sunce zrači iznosi 3.8 ⋅ 10²⁶ W. Za koliko će se vremena masa Sunca smanjiti za 1% uz pretpostavku da će snaga zračenja Sunca ostati čitavo vrijeme stalna? Masa Sunca iznosi 2 ⋅ 10³⁰ kg....
Na tijelo djeluje sila od 10³ N tako da se ono giba brzinom 10 m/s. Kolika je snaga kojom djeluje sila? A. 1000W B.10 kW C. 10 kJ D. 10³kW
Pri normalnoj brzini 5 km/h čovjek mase 75 kg razvija snagu otprilike 60 W. Povećanjem brzine ta snaga naglo raste i pri brzini 7.2 km/h naraste do 200 W. Odredi za oba slučaja silu kojom se čovjek ...
Pri normalnoj brzini 5 km/h čovjek mase 75 kg razvija snagu otprilike 60 W. Povećanjem brzine ta snaga naglo raste i pri brzini 7.2 km/h naraste do 200 W. Odredi za oba slučaja silu kojom se čovjek ...
Snaga zvučnog izvora je 5 mW. Na kojoj će udaljenosti od izvora intenzitet zvuka odgovarati intenzitetu praga čujnosti? Pri proračunu pretpostavimo da se val giba od izvora do slušatelja bez smetnje...
Snaga zračenja apsolutno crnog tijela iznosi 28150 W. Odredi površinu s koje tijelo zrači, ako je valna duljina kojoj pripada najveća energija 6 ⋅ 10⁻⁷ m. (Stefan - Boltzmannova konstanta σ=5.67⋅10⁻...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana