Tijelo mase 10 kg slobodno pada. Na kraju puta od 5 m ima kinetičku energiju približno jednaku: A. 10 J B. 50 J C. 100 J D. 500 J (ubrzanje sile teže g = 10 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m_{0} \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s \text {, } gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: v^{2}=2 \cdot g \cdot h, gdje su h visina pada, g ubrzanje sile teže. 1.inačica Kinetička energija tijela mase \mathrm{m}, koje slobodno pada, na kraju puta (visine) h iznosi: \begin{aligned} \begin{array}{c} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \\ v^{2}=2 \cdot g \cdot h \end{array} &\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { supstitucije } \end{array}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h \Rightarrow \\ & \Rightarrow E_{k}=m \cdot g \cdot h=10 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 5 \mathrm{~m}=500 \mathrm{~J} . \end{aligned} Odgovor je pod C. 2.inačica Zbog zakona o očuvanju energije kinetička energija tijela na kraju puta (visine) h jednaka je njegovoj gravitacijskoj potencijalnoj energiji na početku puta (visine) h. \left.\begin{array}{l} E_{k}=E_{g p} \\ E_{g p}=m \cdot g \cdot h \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}=m \cdot g \cdot h=10 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 5 \mathrm{~m}=500 \mathrm{~J} . Odgovor je pod \mathrm{C}. Vježba 288 Tijelo mase 1 \mathrm{~kg} slobodno pada. Na kraju puta od 5 \mathrm{~m} ima kinetičku energiju približno jednaku: A. 10 J B. 50 \mathrm{~J} C. 100 J D. 500 J (ubrzanje sile teže \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500 J. S koje je visine tijelo počelo padati, ako je na svladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoj...
Tijelo mase 60 kg nalazi se na horizontalnoj podlozi. Kada će težina ovog tijela iznositi 1200 N?( ubrzanje slobodnog pada g=9.81 m/s²)
Na tijelo mase 40 kg koje leži na horizontalnoj podlozi djeluje usporedno s njom sila od 100 N. Tijelo se giba stalnom brzinom. Koliki je koeficijent trenja između tijela i podloge? (ubrzanje slobod...
Na tijelo mase 1 kg djeluje stalna sila od 10.81 N vertikalno uvis. Za koliko će se podići tijelo ako sila djeluje 10 s? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Na tijelo mase 30 kg djeluje stalna vertikalna sila i podiže ga na visinu od 10 m u vremenu od 5 s. Koliki je rad te sile? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tijelo mase 20 kg bačeno je brzinom 12 m/s uz kosinu nagiba 30^(∘). Ako je koeficijent trenja 0.29, na kojoj će se udaljenosti od početka kosine zaustaviti? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana