Ana djeluje na tijelo stalnom silom od 20 N i pomakne ga za 3 m tijekom 10 s. Ivo djeluje na tijelo stalnom silom od 20 N i pomakne ga također za 3 m, ali tijekom jedne minute. Usporedite radove Ane i Ive. A. Ana obavi više rada i snažnija je. B. Ivo obavi više rada i snažniji je. C. Rad koji obave Ana i Ivo je jednak, Ana je snažnija. D. Rad koji obave Añali Ivo je jednak, Ivo je snažniji.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\begin{array}{clccc}\mathrm{F}_{1}=20 \mathrm{~N}, & \mathrm{~s}_{1}=3 \mathrm{~m}, & \mathrm{t}_{1}=10 \mathrm{~s}, & \mathrm{~F}_{2}=20 \mathrm{~N}, & \mathrm{~s}_{2}=3 \mathrm{~m}, & \mathrm{t}_{2}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \\ \mathrm{P}_{1}=?, & \mathrm{~W}_{2}=?, & \mathrm{P}_{2}=?\end{array} \mathrm{W}_{1}=?, \quad \mathrm{P}_{1}=?, \quad \mathrm{~W}_{2}=?, \quad \mathrm{P}_{2}=? Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} Rad koji obavi Ana djelujući stalnom silom \mathrm{F}_{1} na putu \mathrm{s}_{1} iznosi: W_{1}=F_{1} \cdot s_{1}=20 \mathrm{~N} \cdot 3 \mathrm{~m}=60 \mathrm{~J} . Njezina snaga je: P_{1}=\frac{W_{1}}{t_{1}} \Rightarrow P_{1}=\frac{F_{1} \cdot s_{1}}{t_{1}}=\frac{20 N \cdot 3 m}{10 s}=6 W Rad koji obavi Ivo djelujući stalnom silom \mathrm{F}_{2} na putu \mathrm{s}_{2} iznosi: W_{2}=F_{2} \cdot s_{2}=20 \mathrm{~N} \cdot 3 \mathrm{~m}=60 \mathrm{~J} . Njegova snaga je: P_{2}=\frac{W_{2}}{t_{2}} \Rightarrow P_{2}=\frac{F_{2} \cdot s_{2}}{t_{2}}=\frac{20 \mathrm{~N} \cdot 3 \mathrm{~m}}{60 \mathrm{~s}}=1 \mathrm{~W} . Rad koji obave Ana i Ivo je jednak, ali je Ana snažnija. Odgovor je pod C.

Vježba

Ana djeluje na tijelo stalnom silom od 30 \mathrm{~N} i pomakne ga za 2 \mathrm{~m} tijekom 10 \mathrm{~s}. Ivo djeluje na tijelo stalnom silom od 20 \mathrm{~N} i pomakne ga također za 3 \mathrm{~m}, ali tijekom jedne minute. Usporedite radove Ane i Ive. A. Ana obavi više rada i snažnija je. B. Ivo obavi više rada i snažniji je. C. Rad koji obave Ana i Ivo je jednak, Ana je snažnija. D. Rad koji obave Ana i Ivo je jednak, Ivo je snažniji. \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Ana djeluje na tijelo stalnom silom od 20 N i pomakne ga za 3 m tijekom 10 s. Ivo djeluje na tijelo stalnom silom od 20 N i pomakne ga također za 3 m, ali tijekom jedne minute. Usporedite radove Ane...
Na glatkoj podlozi leže dva utega međusobno povezani tankom niti. Masa m₁ utega A iznosi 300 g, a masa m₂ utega B500 g. Na uteg B djeluje sila 2 N, a na uteg A sila 1.5 N. Kojom se akceleracijom kre...
Preko učvrsćenog kolotura prebaćen je konop. Na jednome kraju konopa visi uteg mase m 5 kg, uronjen u vodu, a na drugome kraju visi uteg mase m2 = 4 kg. Kolotur je u ravnoteži. Kolika sila uzgona djel...
Koliko iznosi sila kojom električno polje jakosti 2kN/C djeluje na naboj od 2 mC
Kolica su prešla put 100 m, a na njih je djelovala sila 2 N prvih 40 m i sila 4 N na posljednjih 60 m. Koliki je ukupan rad na kolica ako sile djeluju paralelno putu?
Ana i Ivo stoje na ledu i odguravaju se rukama. Ana ima tri puta veću masu od Ive. Anina brzina netom nakon što su se odgurnuli iznosi 6 m/s. Kolika je Ivina brzina netom nakon odguravanja? A. $2 \f...
Ana proizvede zvuk koji se jednoliko širi u svim smjerovima i čiji intenzitet na udaljenosti 1 m iznosi 10⁻⁶ W/m². Koliki intenzitet zvuka čuje Stipe koji se nalazi na udaljenosti 20 m od Ane? A. $...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana