Da bi se tijelo mase 10 kg ubrzalo od početne brzine 5 m/s do brzine 15 m/s za 4 sekunde, treba uložiti srednju snagu od: A. 25W B. 250W C. 500 W D.750W


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}_{1}=5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{2}=15 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{t}=4 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{P}=? Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Da bi se tijelu povećala kinetička energija, mora okolica na njemu obaviti rad. Ako se tijelu smanjuje kinetička energija, tijelo obavlja rad. Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, \mathrm{tj}. Rad koji je obavljen pri povećanju brzine tijelu jednak je promijeni njegove kinetičke energije. W=E_{k 2}-E_{k 1} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2} \Rightarrow W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{2}^{2}-v_{1}^{2}\right) . Uložena snaga za ubrzanje tijela iznosi: P=\frac{W}{t} \Rightarrow P=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(v_{2}^{2}-v_{1}^{2}\right)}{t} \Rightarrow P=\frac{m \cdot\left(v_{2}^{2}-v_{1}^{2}\right)}{2 \cdot t}=\frac{10 \mathrm{~kg} \cdot\left(\left(15 \frac{m}{\mathrm{~s}}\right)^{2}-\left(5 \frac{m}{\mathrm{~s}}\right)^{2}\right)}{2 \cdot 4 \mathrm{~s}}=250 \mathrm{~W} . Odgovor je pod B. Vježba 291 Da bi se tijelo mase 20 \mathrm{~kg} ubrzalo od početne brzine 5 \mathrm{~m} / \mathrm{s} do brzine 15 \mathrm{~m} / \mathrm{s} za 8 sekundi, treba uložiti srednju snagu od: A. 25 W B. 250 W C. 500 W D. 750 W \section{Rezultat: \quad B.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 100 kg nalazi se na kosini. Koliki bi trebao biti granični nagib kosine da bi tijelo na njoj mirovalo, ako je statički koeficijent trenja 0.5?
Tijelo mase 2 kg počinje kliziti niz kosinu koja je nagnuta prema horizontali za 45^(∘) i u prvoj sekundi prijeđe put 2.5 m. Kolika je sila trenja i kolikom bi silom trebalo djelovati da bi se tijel...
Kolika sila mora djelovati na tijelo mase 4 kg da bi se ono gibalo vertikalno gore akceleracijom 2 m/s² ? (g  = 9.81 m/s² )
S koje visine treba baciti tijelo mase 2,5 kg na oprugu konstante elastičnosti k = 200 N/m da bi se ona sabila 0,5 m?
Tijelo mase m₁ udari u tijelo mase m₂ koje miruje. Odrediti koliki treba biti odnos masa ovih tijela (m₁/m₂) da bi se pri centralnom elastičnom sudaru brzina prvog tijela smanjila tri puta?
Predmet mase 0.5 kg jednoliko klizi uslijed trenja niz kosinu s kutom nagiba 30^(∘). Kolikom silom treba djelovati u smjeru gibanja na tijelo da bi se ono uspinjalo istom brzinom?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana