Komad željeza mase 10 kg slobodno pada. Kolika je njegova kinetička energija nakon 20 s padanja? (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=10 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Tijelo mase \mathrm{m} i brzine \mathrm{v} ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz v=g \cdot t, gdje je v brzina pada, t vrijeme pada. Računamo kinetičku energiju komada željeza. \begin{aligned} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} & \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { supstitucije } \end{array}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot(g \cdot t)^{2}=\frac{1}{2} \cdot 10 \mathrm{~kg} \cdot\left(9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 20 \mathrm{~s}\right)^{2}=\\ v=g \cdot t &=192472.2 J=0.1924722 \cdot 10^{6} J \approx 0.2 \cdot 10^{6} J=0.2 M J \end{aligned}

Vježba

Komad željeza mase 40 \mathrm{~kg} slobodno pada. Kolika je njegova kinetička energija nakon 10 s padanja? (ubrzanje sile teže \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 0.2 \mathrm{MJ}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

1. Željeznom se predmetu mase 1450 g, temperature 180 °C hlađenjem snizila unutarnja energija za 65,3 kJ. Specifični toplinski kapacitet željeza je 450 Jkg−1K−1. Na koju se temperaturu ohladio željez...
dali je moguce i kako komad zeljeza obuc bakrom
Nastaju li ubacivanjem komada željeza u otopinu modre galice željezovi(II) ioni ili željezovi(III) ioni? Kako da znam kada će koji nastati? Hvala.
Komad tkanine mase 100 g okreće su u stroju za sušenje rublja i učini 20 okretaja u sekundi. Polumjer bubnja je 40 cm. Kolikom silom stijenke bubnja djeluju na tkaninu?
Komad stakla mase 0.14 kg teži u vodi 0.82 N. Odredite gustoću stakla ako je gustoća vode 1000 kg/m³, a akceleracija sile teže 9.81 m/s².
Komad aluminija obješen je na niti i zatim potpuno uronjen u posudu s vodom. Ako je masa aluminija 1 kg, a njegova gustoća 2700 kg/m³, koliki je omjer napetosti niti prije i poslije uranjanja? (gust...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana