Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Kolika se pritom mehanička energija pretvorila u druge oblike energije tijekom padanja? A. m ⋅ g ⋅ h $B \cdot \frac{m \cdot v^{2}}{2}$ C. $m \cdot g \cdot h+\frac{m \cdot v^{2}}{2}$ D. $m \cdot g \cdot h-\frac{m \cdot v^{2}}{2}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Tijelo mase m je na visini h imalo gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h Na površini zemlje, pri padu na tlo, tijelo ima energiju u obliku kinetičke energije E_{k}=\frac{m \cdot v^{2}}{2} Mehanička energija koja se pretvorila u druge oblike energije tijekom padanja jednaka je razlici gravitacijske potencijalne i kinetičke energije. \Delta E=E_{g p}-E_{k} \Rightarrow \Delta E=m \cdot g \cdot h-\frac{m \cdot v^{2}}{2} Odgovor je pod D. Vježba 306 Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koja je relacija točna, ako nema gubitaka energije? A. m \cdot g \cdot h=\frac{m \cdot v^{2}}{2} B. m \cdot g \cdot h<\frac{m \cdot v^{2}}{2} C. m \cdot g \cdot h>\frac{m \cdot v^{2}}{2} D. m \cdot g \cdot h=-\frac{m \cdot v^{2}}{2} Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Kolika se pritom mehanička energija pretvorila u druge oblike energije tijekom padanja? A. m ⋅ g ⋅ h $B \...
Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koliko se pritom mehaničke energije pretvorilo u druge oblike energije tijekom padanja? A. m ⋅ g ⋅ h $B \...
Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koliko se pritom mehaničke energije pretvorilo u druge oblike energije tijekom padanja? A. m ⋅ g ⋅ h $B \...
Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koliko se pritom mehaničke energije pretvorilo u druge oblike energije tijekom padanja?
Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koliko se pritom mehaničke energije pretvorilo u druge oblike energije tijekom padanja?
Tijelo mase 1500 g pada sa visine 20 m. Kolika je brzina tijela kada je potencijalna energija 1/5 od početne potencijalne energije? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 3 kg se ispusti s visine 40 m iznad tla. Otpor zraka zanemarujemo. Kinetička energija tijela neposredno prije pada na tlo iznosi____.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana