A i B su dvije paralelne velike ploče nabijene suprotnim količinama naboja i nalaze se u vakuumu. Elektron se nalazi u blizini ploče A i počinje se iz stanja mirovanja gibati prema ploči B. Od predloženih grafičkih prikaza ovisnosti kinetičke energije elektrona E _(k) o prijeđenom putu s koji je ispravan? [] B. [] A. [] C. [] D.


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s, gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme \mathrm{t}. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Neka je k realan broj. Funkcija f: R \rightarrow R dana pravilom f(x)=k \cdot x naziva se linearnom funkcijom. Graf linearne funkcije je pravac koji prolazi kroz ishodiše koordinatnog sustava. Neka je a realan broj. Funkcija f: R \rightarrow R dana pravilom f(x)=a \cdot x^{2} naziva se kvadratnom funkcijom. Njezin graf je krivulja koja se zove parabola. Ako je a >0 parabola će imati 'otvor prema gore'. Iz sustava jednadžbi pretvorbom dobije se \begin{gathered} v^{2}=2 \cdot a \cdot s \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \\ \Rightarrow E_{k}=m \cdot a \cdot s \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { supstitucije } \end{array}\right] \Rightarrow E_{k}=(m \cdot a) \cdot s \Rightarrow\left[\begin{array}{c} m \cdot a=k o n s t . \\ m \cdot a=k \end{array}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot a \cdot s \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot a \cdot s \Rightarrow \end{gathered} Masa elektrona je konstantna. Akceleracija elektrona je, također, konstantna jer je polje homogeno (električna sila je stalna) pa je kinetička energija E_{\mathrm{k}} linearna funkcija koja ovisi o putu s. Graf je pravac kroz ishodište. Odgovor je pod C. Vježba 310 A i B su dvije paralelne velike ploče nabijene suprotnim količinama naboja i nalaze se u vakuumu. Elektron se nalazi u blizini ploče A i počinje se iz stanja mirovanja gibati prema ploči B. Od predloženih grafičkih prikaza ovisnosti kinetičke energije elektrona E _{\mathrm{k}} o brzini v koji je ispravan? A. B. C. D. Rezultat: A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

A i B su dvije paralelne velike ploče nabijene suprotnim količinama naboja i nalaze se u vakuumu. Elektron se nalazi u blizini ploče A i počinje se iz stanja mirovanja gibati prema ploči B. Od predl...
Dvije električne žarulje spojene su paralelno u strujni krug. Otpor prve žarulje je 360Ω, a druge 240Ω. Koja od njih troši veću snagu i koliko puta? A. 1.5 B. 0.8 C. 2.2 D. 2.5
Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...
Bok,imam za vas neke zadatke koje neznam izračunati pa bih vas molila da mi pomognete jer mi hitno trebaju do utorka ujutro,pliz pomozite ako možete.evo zadataka: 1.Izračunaj masu natrijeva klorida u ...
Odredi: a)broj protona u tri atoma željeza b)broj neutrona u tri molekule vodika, ako je svim atomima vodika A=1 C) broj elektrona u dvije molekule kisika Imamš četiti atoma označena slovima: 16 ...
Točkasti izvor titra frekvencijom 50 Hz. Iz njega se širi val brzinom 300 m/s. Koliku razliku u fazi imaju dvije točke koje su 2 m i 8 m udaljene od izvora? A. πrad B. 6 m C. 0 D. 2 ⋅ πrad
Na slici su prikazane dvije plastične boce s vodenim otopinama. Na bocama je označen sastav tih otopina pri 25 °C. U odmjernu je tikvicu pipetom odmjereno 10 mL vodene otopine natrijeva hidroksida i...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana