Nuklearna elektrana Krško ima snagu 632 MW. Koliku energiju može proizvesti tijekom jedne godine, ako neprekidno radi maksimalnom snagom? Energiju izrazite u kWh.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\begin{aligned} & \mathrm{E}=? \end{aligned} \begin{gathered} \mathrm{P}=632 \mathrm{MW}=632 \cdot 10^{6} \mathrm{~W}=6.32 \cdot 10^{8} \mathrm{~W}, \quad \mathrm{t}=365.2425 \mathrm{~d}=[365.2425 \cdot 24]=8765.82 \mathrm{~h}, \\ 1 \text { godina }=365.2425 \text { dana }, \quad 1 \text { dan }=24 \text { sata } \end{gathered} Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. W=\Delta E_{k} . Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, \mathrm{t}. P=\frac{W}{t} Vatsat (Wh) mjerna je jedinica izvan SI koja je dopuštena i uobičajena za iskazivanje vrijednosti električne energije. Jedan vatsat je energija koju utroši potrošač snage jedan vat za vrijeme od jednog sata: 1 W h=1 W \cdot 1 h \quad, \quad 1 k W h=1 \cdot 10^{3} W h-\text { kilovatsat } . Energija elektrane izražena u kWh iznosi: \begin{aligned} P=\frac{W}{t} & \Rightarrow P=\frac{E}{t} \Rightarrow P=\frac{E}{t} / \cdot t \Rightarrow E=P \cdot t=6.32 \cdot 10^{8} \mathrm{~W} \cdot 8765.82 \mathrm{~h}=\\ W=E & \Rightarrow 5.54 \cdot 10^{12} W h=5.54 \cdot 10^{9} \cdot 10^{3} W h=5.54 \cdot 10^{9} \mathrm{kWh} . \end{aligned} Vježba 323 Nuklearna elektrana ima snagu 316 \mathrm{MW}. Koliku energiju može proizvesti tijekom dvije godine, ako neprekidno radi maksimalnom snagom? Energiju izrazite u kWh. Rezultat: \quad 5.54 \cdot 10^{9} \mathrm{kWh}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Neki izotop ima maseni broj 120, a 41,67% nukleona su protoni. Koliko protona, koliko neutrona i koliko elektrona sadrži atom tog izotopa? Koji je to kemijski element?
Poštovani: Na jednom je predavanju rečeno, da bez obzira na to što jezgre sa sve više protona i neutrona imaju sve kraća vremena poluraspada, najveći atomski broj koji u teoriji može postojati iznosi...
Što nastaje pored kisika pri nuklearnoj reakciji $\begin{array}{r}14 \\ 7\end{array} N+\frac{4}{2} \alpha \rightarrow{ }_{8}^{17} O+?$ A) neutron B) elektron C) pozitron D) proton
Za koje je vrijednosti a i b moguća nuklearna reakcija $_{7}^{a} X+\frac{4}{2} H e \rightarrow \frac{17}{b} Y+{ }_{1}^{1} H ?$ A. a = 10, b = 5 B. a = 12, b = 8 C. a = 14, b = 4 D. a = 14, b = 8
Za koje je vrijednosti a i b moguća nuklearna reakcija ${ }_{a}^{14} X+{ }_{2}^{4} H e \rightarrow_{8}^{b} Y+{ }_{1}^{1} H ?$ A. a = 7, b = 17 B. a = 8, b = 19 C. a = 8, b = 17 D. a = 7, b = 15
Za koje je vrijeme a i b moguca nuklearna reakcija?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana