Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine od 50 m. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 30 m, tj. palo na 20 m : A. potencijalna energija jednaka je 0 J B. kinetička energija jednaka je 0 J C. potencijalna energija jednaka je 1000 J D. kinetička energija jednaka je 1000 J E. ukupna energija jednaka je 1000 J. (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~h}=50 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}_{1}=30 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}_{2}=20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}=? Tijelo mase \mathrm{m} i brzine \mathrm{v} ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Mehanička energija je zbroj potencijalne i kinetičke energije u mehaničkom sustavu, tj. energija koja ovisi o položaju i gibanju tijela zbog djelovanja sile. U zatvorenome sustavu zbroj potencijalne i kinetičke energije je konstantan. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s, gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: v^{2}=2 \cdot g \cdot h gdje su h visina pada, g ubrzanje sile teže. 1.inačica Ukupna energija jednaka je zbroju gravitacijske potencijalne i kinetičke energije. E=E_{g p}+E_{k} Prema zakonu održanja energije ona je uvijek stalna. Kada tijelo na visini h miruje, njegova je brzina \mathrm{v}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} pa ukupna energija iznosi: \begin{gathered} E=E_{g p}+E_{k} \Rightarrow E=m \cdot g \cdot h+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow E=m \cdot g \cdot h+\frac{1}{2} \cdot m \cdot\left(0 \frac{m}{s}\right)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow E=m \cdot g \cdot h+0 \Rightarrow E=m \cdot g \cdot h=2 k g \cdot 10 \frac{m}{2} \cdot 50 m=1000 J=1 k J \end{gathered} Odgovor je pod E. 2.inačica Ukupna energija jednaka je zbroju gravitacijske potencijalne i kinetičke energije. E=E_{g p}+E_{k} Prema zakonu održanja energije ona je uvijek stalna. Budući daje tijelo u slobodnom padu već prevalilo put \mathrm{h}_{1}=30 \mathrm{~m}, nalazit će se na visini \mathrm{h}_{2}=20 \mathrm{~m} iznad tla pa ukupna energija iznosi: \begin{gathered} E=E_{g p}+E_{k} \Rightarrow E=m \cdot g \cdot h_{2}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow\left[v^{2}-2 \cdot g \cdot h_{1}\right] \Rightarrow E=m \cdot g \cdot h_{2}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h_{1} \Rightarrow \\ \Rightarrow E=m \cdot g \cdot h_{2}+\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2 \cdot g \cdot h_{1} \Rightarrow E \in m \cdot g \cdot h_{2}+m \cdot g \cdot h_{1} \Rightarrow E=m \cdot g \cdot\left(h_{2}+h_{1}\right)= \\ =2 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{m}{2} \cdot(20 m+30 m)=1000 \mathrm{~J}=1 \mathrm{~kJ} . \end{gathered} Odgovor je pod E. Vježba 324 Tijelo mase 2 \mathrm{~kg} slobodno pada s visine od 50 \mathrm{~m}. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 10 \mathrm{~m}, tj. palo na 40 \mathrm{~m} : A. potencijalna energija jednaka je 0 \mathrm{~J} B. kinetička energija jednaka je 0 \mathrm{~J} C. potencijalna energija jednaka je 1000 \mathrm{~J} D. kinetička energija jednaka je 1000 \mathrm{~J} E. ukupna energija jednaka je 1000 \mathrm{~J}. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad E.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine od 50 m. Nakon što je u slobodnom padu prešlo 30 m, tj. palo na 20 m : A. potencijalna energija jednaka je 0 J B. kinetička energija jednaka je 0 J C. potenci...
Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine 20 m. Neposredno pri tlu ima brzinu 17 m/s. Odredite silu otpora zraka. (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )
Tijelo mase 2 kg slobodno pada s visine 20 m. Neposredno pri tlu ima brzinu 17 m/s. Odredite silu otpora zraka. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tijelo mase 0.2 kg slobodno pada sa visine 1 m. Kolika je njegova promjena količine gibanja? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tijelo, mase 2 kg, giba se vertikalno uvis pod djelovanjem stalne sile. Do visine 1 m ona obavi rad 80 J. Koliko je ubrzanje tijela? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.80 m/s² )
Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Tijelo mase 0.2 kg klizi niz kosinu i prijeđe visinsku razliku od 10 m. Izračunajte kinetičku energiju tijela na kraju puta, ako je krenulo iz stanja mirovanja, a sila trenja je zanemariva. (ubrzanj...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana