Kolika je snaga konja koji vuče kola, mase 1.1t, 10 km daleko u jednom satu, ako je prosječan otpor gibanju (trenje i otpor zraka) jednak $\frac{1}{40}$ težine kola? (ubrzanje slobodnog pada g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=1.1 \mathrm{t}=1100 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~s}=10 \mathrm{~km}=10000 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~h}=3600 \mathrm{~s}, F_{t r}=\frac{1}{40} \cdot G=\frac{1}{40} \cdot m \cdot g, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{P}=? Prvi Newtonov poučak Ako na tijelo ne djeluje nikakva sila ili je rezultanta svih sila jednaka nuli, tijelo miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Zato kažemo da je tijelo tromo. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu poyršinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, \mathrm{tj}. P=\frac{W}{t} Snaga se također može izračunati izrazom P=F \cdot \mathrm{v}, gdje je F sila u smjeru gibanja tijela, a v brzina tijela. Jednoliko pravocrtno gibanje duž puta s jest gibanje pri kojem vrijedi izraz s=v \cdot t \Rightarrow v=\frac{s}{t} gdje je v stalna, konstantna brzina kojom se tijelo giba. 1.inačica Budući da konj vuče kola jednolikom brzinom, njegova vučna sila F po iznosu jednaka je sili trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}}. Zato je: \left.\left.\begin{array}{l} F_{t r}=\frac{1}{40} \cdot m \cdot g \\ F=F_{t r} \\ W=F \cdot s \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} F=\frac{1}{40} \cdot m \cdot g \\ W=F \cdot s \end{array}\right\} \Rightarrow W=\frac{1}{40} \cdot m \cdot g \cdot s . Snaga konja iznosi: \left.\begin{array}{l} W=\frac{1}{40} \cdot m \cdot g \cdot s \\ P=\frac{W}{t} \end{array}\right\} \Rightarrow P=\frac{\frac{1}{40} \cdot m \cdot g \cdot s}{t} \Rightarrow P=\frac{m \cdot g \cdot s}{40 \cdot t}=\frac{1100 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}} \cdot 10000 \mathrm{~m}}{40 \cdot 3600 \mathrm{~s}}=749.38 W 2.inačica Budući da konj vuče kola jednolikom brzinom, njegova vučna sila F po iznosu jednaka je sili trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}}. Snaga konja iznosi: \begin{aligned} F_{t r}=\frac{1}{40} \cdot m \cdot g &\left\{\begin{array}{l} F=\frac{1}{40} \cdot m \cdot g \\ F=F_{t r} \\ v=\frac{s}{t} \end{array}\right\}=\frac{s}{t} \\ &=\frac{1}{40} \cdot 1100 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot \frac{10000 \mathrm{~m}}{3600 \mathrm{~s}}=749.38 \mathrm{~W} \end{aligned} Vježba 335 Kolika je snaga konja koji vuče kola, mase 1.1 \mathrm{t}, 20 \mathrm{~km} daleko u dva sata, ako je prosječan otpor gibanju (trenje i otpor zraka) jednak \frac{1}{40} težine kola? (ubrzanje slobodnog pada g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: 749.38 \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je snaga konja koji vuče kola mase 1.1t, 10 km daleko u jednom satu, ako je prosječan otpor gibanju (trenje i otpor zraka) jednak 0.025 težine kola? (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )
Kolika je snaga konja koji vuče kola, mase 1.1t, 10 km daleko u jednom satu, ako je prosječan otpor gibanju (trenje i otpor zraka) jednak $\frac{1}{40}$ težine kola? (ubrzanje slobodnog pada g=9.81 ...
Djevojčica i dječak stoje na obali rijeke i odmaraju se slušajući cvrkut ptice. Djevojčica koja se nalazi na udaljenosti 75 cm od ptice mjeri zvuk intenziteta 2.1 ⋅ 10⁻⁸ W/m². Koliki intenzitet zvuk...
1.Opišite pretvorbe energije pri izbacivanju strijele pomoću elastičnog luka . 2.Lopta koja u točki A miruje ima potencijalnu energiju 80J . Pri slobodnu padu prema tlu ona prolazi B i C . Napišite ko...
Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja troši veću snagu i koliko puta?
Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja troši veću snagu i koliko puta?
Dvije električne žarulje spojene su paralelno u strujni krug. Otpor prve žarulje je 360Ω, a druge 240Ω. Koja od njih troši veću snagu i koliko puta? A. 1.5 B. 0.8 C. 2.2 D. 2.5

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana