Ako se tijelo gura uz vertikalni zid silom od 100 N pod kutom od 60^(∘) u odnosu na tlo, prijeđe put od 1.5 m. Koliki je rad sile?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{F}=100 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~s}=1.5 \mathrm{~m}, \quad \beta=60^{\circ}, \quad \mathrm{W}=? Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putui s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi: W=E \cdot s . Ako na tijelo djeluje sila pod šiljastim (tupim) kutom u odnosu na pravac duž kojeg se giba tijelo, rad sile je pozitivan (negativan): W=F \cdot s \cdot \cos \alpha, gdje je F sila, s prijeđeni put, \alpha kut između smjera gibanja i smjera djelovanja sile. Trokut je dio ravnine omeđen s tri dužine. Te dužine zovemo stranice trokuta. Pravokutni trokuti imaju jedan pravi kut (kut od 90^{\circ} ). Stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete, a najdulja stranica je hipotenuza pravokutnog trokuta. Kosinus šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete uz taj kut i duljine hipotenuze. Odredimo kut \alpha koji vektor sile zatvara sa smjerom puta po kojemu se tijelo giba: \alpha=90^{0}-60^{0} \Rightarrow \alpha=30^{0} Rad sile iznosi: \left.\begin{array}{l} F=100 N, s=1.5 m, \alpha=30 \\ W=F \cdot s \cdot \cos \alpha \end{array}\right\} \Rightarrow W=100 N \cdot 1.5 m \cdot \cos 30^{0}=129.90 J \approx 130 J=\frac{1 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot 2 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}+1.5 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot\left(-1 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)}{1 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}+1.5 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}}=0.2 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . Kinetička energija vagona prije sudara je E_{k 1}=\frac{1}{2} \cdot m_{1} \cdot v_{1}^{2}+\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2}, a poslije sudara, kada se gibaju jednakom brzinom v, iznosi: E_{k 2}=\frac{1}{2} \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v^{2} . Razlika kinetičke energija prije i poslije sudara jednaka je mehaničkoj energiji koja se pretvorila u druge oblike energije. \begin{gathered} \Delta E=E_{k 1}-E_{k 2} \Rightarrow \Delta E=\frac{1}{2} \cdot m_{1} \cdot v_{1}^{2}+\frac{1}{2} \cdot m_{2} \cdot v_{2}^{2}-\frac{1}{2} \cdot\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta E=\frac{1}{2} \cdot\left(m_{1} \cdot v_{1}^{2}+m_{2} \cdot v_{2}^{2}-\left(m_{1}+m_{2}\right) \cdot v^{2}\right)= \\ =\frac{1}{2} \cdot\left(1 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot\left(2 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}+1.5 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg} \cdot\left(-1 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}-\left(1 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}+1.5 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}\right) \cdot\left(0.2 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}\right)= \\ =27000 \mathrm{~J}=27 \mathrm{~kJ} . \end{gathered} Vježba 340 Vagon mase 10 \mathrm{t} giba se brzinom 7.2 \mathrm{~km} / \mathrm{h} u odnosu na prugu. Vagon mase 15 \mathrm{t} giba se prema vagonu mase 10 \mathrm{t} brzinom 3.6 \mathrm{~km} / \mathrm{h} u odnosu na prugu. Nakon sudara oba se vagona gibaju zajedničkom brzinom v. Koliko se mehaničke energije pri sudaru vagona pretvorilo u druge oblike energije? Rezultat: \quad 27 \mathrm{~kJ}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Ako se tijelo gura uz vertikalni zid silom od 100 N pod kutom od 60° u odnosu na tlo, prijeđe put od 1,5 m. Koliki je rad te sile?
Tijelo mase 3 kg guramo jednoliko duž kosine koja je dugačka 4 m, a visoka 2 m. Trenje zanemarujemo. Koliki se rad izvrši nad tijelom, ako ga se gura od dna do vrha kosine? (ubrzanje slobodnog pada ...
Ako se tijelo iz mirovanja kroz 4 sekunde ubrzava akceleracijom od 1 m/s², a zatim usporava deceleracijom istog iznosa kroz daljnje 4 sekunde, odredite prosječnu brzinu u svih 8 sekundi.
Koliki je Lorentzov faktor γ ako se tijelo giba brzinom 0.8 ⋅ c ? A. $\frac{5}{3}$ B.1 C. $\frac{2}{3}$ D. 4
Tijelo mase 4 kg i brzine 5 m/s elastično se sudara s tijelom mase 3 kg koje mu dolazi u susret. Ako se tijelo mase 3 kg nakon sudara popne do visine 3.2 m uz kosinu bez trenja, kolika je bila njego...
Na tijelo mase 2 kg djeluje stalna sila intenzitetom od 9 N. Ako se tijelo pokrenulo iz mirovanja i gibalo bez trenja izračunajte brzinu i kinetičku energiju nakon prijeđenog puta od 1 m.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana