Iz helikoptera koji leti na visini 120 m brzinom 35 m/s izbačen je teret koji je pao u provaliju dubine 15 m. Odredi brzinu kojom je pao teret ako se 30% energije potrošilo u zraku. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}=120 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}_{0}=35 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{d}=15 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{p}=30 \%=0.30, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}_{1}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase \mathrm{m} i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Helikopter leti na visini h brzinom v_{0} pa je ukupna energija E izbačenog tereta, koji je pao u provaliju dubine d, jednaka zbroju njegove gravitacijske potencijalne energije i kinetičke energije. E=E_{g p}+E_{k 0} \Rightarrow E=m \cdot g \cdot(h+d)+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2} Pri padu na tlo teret ima kinetičku energiju \mathrm{E}_{\mathrm{k} 1} koja je 70 \% tj. (1 - p) početne energije (30\% energije potroši se u zraku) pa njegova brzina v_{1} iznosi: Vježba 344 Iz helikoptera koji leti na visini 0.12 \mathrm{~km} brzinom 126 \mathrm{~km} / \mathrm{h} izbačen je teret koji je pao u provaliju dubine 15 \mathrm{~m}. Odredi brzinu kojom je pao teret ako se 30 \% energije potrošilo u zraku. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 52.07 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. \begin{aligned} & E_{k 1}=(1-p) \cdot E \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}=(1-p) \cdot\left(m \cdot g \cdot(h+d)+\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{0}^{2}\right) \Rightarrow \\ & \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}=(1-p) \cdot m \cdot\left(g \cdot(h+d)+\frac{1}{2} \cdot v_{0}^{2}\right) \Rightarrow \\ & \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}=(1-p) \cdot m \cdot\left(g \cdot(h+d)+\frac{1}{2} \cdot v_{0}^{2}\right) / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v_{1}^{2}=2 \cdot(1-p) \cdot\left(g \cdot(h+d)+\frac{1}{2} \cdot v_{0}^{2}\right) \Rightarrow \\ & \Rightarrow v_{1}^{2}=2 \cdot(1-p) \cdot\left(g \cdot(h+d)+\frac{1}{2} \cdot v_{0}^{2}\right) / \sqrt{ } \Rightarrow v_{1}=\sqrt{2 \cdot(1-p) \cdot\left(g \cdot(h+d)+\frac{1}{2} \cdot v_{0}^{2}\right)}= \\ & =\sqrt{2 \cdot(1-0.30) \cdot\left(9.81 \frac{m}{s} \cdot(120 m+15 m)+\frac{1}{2} \cdot\left(35 \frac{m}{s}\right)^{2}\right)}=52.07 \frac{m}{s} . \end{aligned} ڤ

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Iz helikoptera koji leti na visini 120 m brzinom 35 m/s izbačen je teret koji je pao u provaliju dubine 15 m. Odredi brzinu kojom je pao teret ako se 30% energije potrošilo u zraku. (ubrzanje slobod...
Iz helikoptera koji se nalazi 200 m iznad Zemlje ispustimo teret. Za koje će on vrijeme pasti na Zemlju: a) ako helikopter miruje u zraku b) ako se helikopter giba horizontalno brzinom 5 m/s?...
Helikopter leti brzinom od 40 m/s na visini od 100 m iznad površine mora. Na tom mjestu (i u okolici) dubina mora iznosi 40 m. Iz helikoptera se ispusti kamen mase 2 kg. Za koliko će mehanička energ...
Koliku masa zraka u jednoj sekundi mora elisa helikoptera gurati prema tlu brzinom 40 m/s da bi helikopter mase 800 kg lebdio na mjestu? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.8 m/s² )
Helikopter se giba u horizontalnom smjeru brzinom od 10 m/s i ispusti tijelo. Tijelo je palo na tlo 50 m u horizontalnom smjeru od mjesta ispuštanja. Kolika je visina letenja helikoptera? (g=9.81...
Iz zrakoplova koji leti horizontalno na visini 1200 m izbačen je sanduk s hranom. Kojom je brzinom letio zrakoplov u času kad je izbacio sanduk ako je pao 500 m daleko od mjesta na tlu koje se nalaz...
Iz topa koji se nalazi na visini 100 m iznad morske obale ispaljena je granata u horizontalnom smjeru početnom brzinom 1000 m/s. a) U kojem se položaju nalazi granata 2 s nakon ispaljivanja? b...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana