Tijelo A mase m elastično se sudari s nepomičnim tijelom B mase 3 ⋅ m. Koja je od navedenih tvrdnji o iznosu količine gibanja nakon sudara točna? A. Iznos količine gibanja tijela A bit će jednak trostrukomu iznosu količine gibanja tijela B. B. Iznos količine gibanja tijela B bit će veći od trostrukoga iznosa količine gibanja tijela A. C. Iznosi količine gibanja obaju tijela promijenjeni su za jednake iznose. D. Iznosi količine gibanja obaju tijela bit će jednaki kao i prije sudara.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\section{\mathrm{m}, \quad 3 \cdot \mathrm{m}} Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \vec{p}=m \cdot \vec{v} \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } Zakon održanja količine gibanja Zbroj količina gibanja dva tijela prije njihova međusobnog djelovanja jednak je zbroju njihovih količina gibanja nakon međusobnog djelovanja. To vrijedi i za više od dva tijela. Ako se količina gibanja tijela A nakon sudara poveća, tada se za isti iznos količina gibanja tijela B smanji. Ako se količina gibanja tijela A nakon sudara smanji, tada se za isti iznos količina gibanja tijela B poveća. Dakle, iznosi količine gibanja obaju tijela nakon sudara promijenjeni su za jednake iznose. Odgovor je pod C.

Vježba

Tijelo A mase m elastično se sudari s nepomičnim tijelom B mase 2 \cdot m. Koja je od navedenih tvrdnji o iznosu količine gibanja nakon sudara točna? A. Iznos količine gibanja tijela A bit će jednak trostrukomu iznosu količine gibanja tijela B. B. Iznos količine gibanja tijela B bit će veći od trostrukoga iznosa količine gibanja tijela A. C. Iznosi količine gibanja obaju tijela promijenjeni su za jednake iznose. D. Iznosi količine gibanja obaju tijela bit će jednaki kao i prije sudara. Rezultat: \quad C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo A mase m elastično se sudari s nepomičnim tijelom B mase 3 ⋅ m. Koja je od navedenih tvrdnji o iznosu količine gibanja nakon sudara točna? A. Iznos količine gibanja tijela A bit će jednak tro...
Tijelo mase 3 kg giba se brzinom 2 m/s i sudara s elastičnom oprugom. Za elastičnu oprugu vrijedi $F=100 \frac{N}{m} \cdot x$. a) Kolika je elastična potencijalna energija sadržana u opruzi kad...
Tijelo mase 4 kg i brzine 5 m/s elastično se sudara s tijelom mase 3 kg koje mu dolazi u susret. Ako se tijelo mase 3 kg nakon sudara popne do visine 3.2 m uz kosinu bez trenja, kolika je bila njego...
Tijelo mase 150 g i brzine 1 m/s neelastično se sudari s tijelom mase 250 g i brzine 0.5 m/s. Tijela se gibaju po istome pravcu jedno prema drugome.Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon suda...
Tijelo mase 3 kg kreće se brzinom 2 m/s i sudara s elastičnom oprugom. Za oprugu vrijedi $F=100 \frac{N}{m} \cdot x .$ Kolika je kinetička energija tijela u času kad je oprugu stisnulo za 0.1 m?
Tijelo mase 150 g i brzine 1 m/s neelastično se sudari s tijelom mase 250 g i brzine 0.5 m/s. Tijela se gibaju po istome pravcu jedno prema drugomu. Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon sudar...
Tijelo mase 50 kg u položaju A (vrh kosine) ima brzinu 10 m/s i klizeći 10 m niz kosinu, koja se za svakih 5 m puta uzdiže za 3 m, udari u oprugu konstante elastičnosti k = 2000 N/m. Za koliko će se...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana