Brzina vozila smanji se sa 70 km/h na 30 km/h na putu od 26 m. Koliki je faktor trenja? Masa vozila je 1.2t. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}_{1}=70 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[70: 3.6]=19.44 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}_{2}=30 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[30: 3.6]=8.33 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \begin{aligned} & \mathrm{s}=26 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=1.2 \mathrm{t}=1200 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mu=? \end{aligned} Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. W=\Delta E \text {. } Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\text {ut trenje, } \mu \text { faktor trenja, } F_{N} \text { veličina okomite komponente sile kojom tijelo dieluje na podlogu } po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Budući da se brzina vozila smanjuje zbog djelovanja sile trenja, njezin rad na putu s jednak je promjeni kinetičke energije. \begin{gathered} W_{t r}=\Delta E_{k} \Rightarrow F_{t r} \cdot s=E_{k 1}-E_{k 2} \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g \cdot s=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g \cdot s=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{1}^{2}-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{2}^{2} /: m \Rightarrow \mu \cdot g \cdot s=\frac{1}{2} \cdot v_{1}^{2}-\frac{1}{2} \cdot v_{2}^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mu \cdot g \cdot s=\frac{1}{2} \cdot\left(v_{1}^{2}-v_{2}^{2}\right) \Rightarrow \mu \cdot g \cdot s=\frac{1}{2} \cdot\left(v_{1}^{2}-v_{2}^{2}\right) / \cdot \frac{1}{g \cdot s} \Rightarrow \mu=\frac{v_{1}^{2}-v_{2}^{2}}{2 \cdot g \cdot s}= \\ =\frac{\left(19.44 \frac{m}{s}\right)^{2}-\left(8.33 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 26 m}=0.6 . \end{gathered}

Vježba

Brzina vozila smanji se sa 140 \mathrm{~km} / \mathrm{h} na 60 \mathrm{~km} / \mathrm{h} na putu od 104 \mathrm{~m}. Koliki je faktor trenja? Masa vozila je 1.5 \mathrm{t}. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 0.6 .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Brzina vozila smanji se sa 70 km/h na 30 km/h na putu od 26 m. Odredite koeficijent trenja? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. 0.2 B. 0.32 C. 0.6 D. 0.65
Brzina vozila mase 12 t na cesti s koeficijentom trenja 0.7 smanji se sa 90 km/h na 54 km/h. Odredi zaustavni put. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Brzina vozila mase 1200 kg povećava se od 30 km/h do 80 km/h na putu od 70 m. Prosječna zaustavna sila iznosi 5% težine. Kolika je potrebna snaga za to ubrzanje? (g=9.81 m/s²)
Brzina vozila mase 1.2t poveća se sa 36 km/h na 72 km/h na putu od 70 m. Prosječna zaustavna sila (trenje i otpor zraka) iznosi 5% težine. Kolika je srednja potrebna snaga za to ubrzavanje? (ubrzanj...
Automobil mase 1000 kg poveća kinetičku energiju za 126 kJ povećanjem brzine za 6 m/s. Kolika je bila brzina vozila?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana