Tijelo mase 5 kg miruje na kosini duljine 5 m i visine 3 m. Kolika je sila statičkog trenja? Za akceleraciju sile teže uzmite približnu vrijednost g = 10 m/s².


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=5 \mathrm{~kg}, \quad 1=5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}=3 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{tr}}=? Prvi Newtonov poučak Ako na tijelo ne djeluje nikakva sila ili je rezultanta svih sila jednaka nuli, tijelo miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Zato kažemo da je tijelo tromo. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja. Ako su a i b brojevi, kažemo da je kvocijent a : b, b \neq 0 omjer brojeva a i b. Razmjer ili proporcija je jednakost dvaju jednakih omjera. Ako je \mathrm{a}: \mathrm{b}=\mathrm{k} \quad \mathrm{i} \quad \mathrm{c}: \mathrm{d}=\mathrm{k} tada je razmjer ili proporcija a: b=c: d \text {. } Umnožak vanjskih članova razmjera a i d jednak je umnošku unutarnjih članova razmjera b i c. a: b=c: d \Rightarrow a \cdot d=b \cdot c . Omjer dužina je omjer njihovih duljina izraženih u istoj mjernoj jedinici. Kažemo da su dužine proporcionalne ili razmjerne, ako su razmjerne njihove duljine. Kutovi s okomitim kracima Sličnost trokuta Kažemo da su dva trokuta slična ako postoji pridruživanje vrhova jednog vrhovima drugog tako da su odgovarajući kutovi jednaki, a odgovarajuće stranice proporcionalne. \alpha=\alpha_{1}, \beta=\beta_{1}, \gamma=\gamma_{1} \quad, \quad \frac{a}{a_{1}}=\frac{b}{b_{1}}=\frac{c}{c_{1}}=k Omjer stranica sličnih trokuta k zovemo koeficijent sličnosti. Prvi poučak sličnosti (\mathrm{K}-\mathrm{K}) Dva su trokuta slična ako se podudaraju u dva kuta. Silu težu (težinu tijela) G rastavimo na dvije komponente: - komponentu \mathrm{F}_{1} u smjeru kosine koja tijelo ubrzava niz kosinu - komponentu \mathrm{F}_{2} okomitu na kosinu koja pritišće kosinu. Uočimo pravokutne trokute: - pravokutan trokut čija je kateta \mathrm{F}_{1} i hipotenuza \mathrm{G} (žuta boja) - pravokutan trokut čija je kateta \mathrm{h} i hipotenuza l (plava boja) Trokuti su slični jer imaju jednake kutove. Zato vrijedi razmjer: F_{1}: G=h: l \Rightarrow F_{1} \cdot l=G \cdot h \Rightarrow F_{1} \cdot l=G \cdot h /: l \Rightarrow F_{1}=G \cdot \frac{h}{l} \Rightarrow F_{1}=m \cdot g \cdot \frac{h}{l} . Budući da tijelo miruje na kosini, sila F_{1} koja tijelo ubrzava niz kosinu mora biti po iznosu jednaka sili trenja \mathrm{F}_{\mathrm{tr}}, ali suprotnog smjera. \left.\begin{array}{l} F_{t r}=F_{1} \\ F_{1}=m \cdot g \cdot \frac{h}{l} \end{array}\right\} \Rightarrow F_{t r}=m \cdot g \cdot \frac{h}{l}=5 \mathrm{~kg} \cdot 10 \frac{m}{\mathrm{~s}} \cdot \frac{3 \mathrm{~m}}{5 \mathrm{~m}}=30 \mathrm{~N} .

Vježba

Tijelo mase 5 \mathrm{~kg} miruje na kosini duljine 10 \mathrm{~m} i visine 6 \mathrm{~m}. Kolika je sila statičkog trenja? Za akceleraciju sile teže uzmite približnu vrijednost \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Rezultat: 30 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 5 kg giba se jednoliko brzinom 20 m/s. Odjednom počinje na tijelo djelovati neka stalna sila koja uzrokuje da tijelo nakon 5 sekundi ima brzinu 5 m/s u suprotnom smjeru od početne brzine...
Tijelo mase 5 kg bačeno je s tla početnom brzinom 40 m/s vertikalno prema gore. Na svladavanje otpora zraka pri gibanju tijela do najviše točke utroši se 400 J. Do koje se maksimalne visine popne ti...
Tijelo mase 5 kg giba se stalnom brzinom iznosa 3 m/s. U jednom trenutku na tijelo počne djelovati sila 8 N u smjeru gibanja. Odredite koliki put prijeđe tijelo u tri sekunde djelovanja sile?
Tijelo mase 5 kg giba se stalnom brzinom iznosa 3 m/s. U jednom trenutku na tijelo počne djelovati sila 8 N u smjeru gibanja. Odredite koliki put prijeđe tijelo u tri sekunde djelovanja sile?
Tijelo mase 5 kg giba se brzinom 4 m/s i udari u mirno tijelo jednake mase. Sudar je centralan i neelastičan. Koliki se dio energije pretvori u unutarnju energiju obaju tijela?
Tijelo mase 5 kg upada brzinom 100 km/h u tekućinu mase 50 kg, specifičnog toplinskog kapaciteta 4 ⋅ 10³ J/(kg⋅K), temperature 20^(∘)C, prođe kroz tekućinu i prilikom izlaska iz nje ima brzina 0.1 m...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana