Tijelo je izbačeno s tla vertikalno uvis brzinom 5 m/s. Do koje će visine iznad tla stići tijelo prije nego što počne padati natrag prema tlu? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na tijelo. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{v}=5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~h}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: v^{2}=2 \cdot g \cdot h gdje je v brzina pada, h visina pada. \section{1.inačica} Zbog zakona očuvanja kinetička energija koju tijelo ima pri izbacivanju uvis brzinom v jednaka je gravitacijskoj potencijalnoj energiji na visini h. \begin{gathered} E_{g p}=E_{k} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \frac{1}{m \cdot g} \Rightarrow h=\frac{v^{2}}{2 \cdot g}= \\ =\frac{\left(5 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s}}=1.27 m . \end{gathered} 2.inačica Možemo napraviti inverziju zadatka pa se zapitati s koje visine h tijelo treba slobodno padati da bi pri padu na zemlju imalo brzinu \mathrm{v}. \begin{aligned} v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow 2 \cdot g \cdot h=v^{2} \Rightarrow 2 \cdot g \cdot h=v^{2} / \cdot \frac{1}{2 \cdot g} \Rightarrow h=\frac{v^{2}}{2 \cdot g}=\\ =\frac{\left(5 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s}}=1.27 m . \end{aligned}

Vježba

Tijelo je izbačeno s tla vertikalno uvis brzinom 10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Do koje će visine iznad tla stići tijelo prije nego što počne padati natrag prema tlu? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na tijelo. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 5.10 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo je izbačeno s tla vertikalno uvis brzinom 5 m/s. Do koje će visine iznad tla stići tijelo prije nego što počne padati natrag prema tlu? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na tijelo. (ubrzanj...
S visine od 150 m tijelo je izbačeno u vodoravnome smjeru početnom brzinom 10 m/s.Koji će položaj tijelo imati 3 sekunde nakon početka gibanja? Zanemarite otpor zraka. U ponuđenim odgovorima x označ...
Tijelo 1 bačeno je sa 100m paralelno s x brzinom 20m/s. Istodobno je s tla (ispod tijela 1) bačeTijelo 1 bačeno je sa 100m paralelno s x brzinom 20m/s. Istodobno je s tla (ispod tijela 1) bačeno tijel...
tijelo je izbaceno horizontalno s neke nepoznate visine početnom brzinom 10m/s. padne na tlo nakon 2s. kolika je rezultantna brzina pri udaru o tlo? otpor zraka je zanemariv.
Tijelo je izbačeno početnom brzinom v ₀ s visine 275 m u horizontalnom smjeru. Tijelo udari o tlo brzinom koja je pet puta veća od početne. Koliki su domet i početna brzina kojim je tijelo izbačeno?...
Tijelo je izbačeno početnom brzinom v₀ = 300 m/s pod kutom elevacije α = 50^(∘) prema horizontalnoj podlozi. Ubrzanje slobodnog pada je g = 9.81 m/s². Odredite: a) maksimalnu visinu tijela b)...
Sa vrha tornja jedno je tijelo bačeno vertikalno uvis, a drugo nadolje istom brzinom v₀ = 5 m/s, u istom trenutku. Poslije koliko će vremena međusobna udaljenost tijela biti jednaka desetini visine ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana