Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Njegova kinetička energija na polovici puta bila je: A. 9.98 J B. 200J C. 100J D. 0.98J (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{t}=1.44 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijede izrazi: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}, v^{2}=2 \cdot g \cdot h, gdje je \mathrm{h} visina pada, v brzina pada, t vrijeme pada. 1.inačica Visina s koje je kamen pao je h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}=\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot(1.44 s)^{2}=10.17 m Na polovici puta h_{1}=\frac{h}{2} njegov kvadrat brzine je v^{2}=2 \cdot g \cdot h_{1} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot \frac{h}{2} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot \frac{h}{2} \Rightarrow v^{2}=g \cdot h pa kinetička energija kamena iznosi: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot 0.2 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{\mathrm{~s}} \cdot 10.17 \mathrm{~m}=9.98 \mathrm{~J} . Odgovor je pod \mathrm{A}. 2.inačica Ako zanemarimo otpor zraka zbroj gravitacijske potencijalne energije i kinetičke energije na bilo kojoj visini (zakon o očuvanju energije) jednak je najvećoj gravitacijskoj potencijalnoj energiji (energiji na najvećoj visini h) E_{k}+E_{g p}=E_{g p m} Na pola puta obje su energije jednake pa vrijedi: \begin{aligned} &\left.\begin{array}{l} E_{k}=E_{g p} \\ E_{k}+E_{g p}=E_{g p m} \end{array}\right\} \Rightarrow E_{k}+E_{k}=E_{g p m} \Rightarrow 2 \cdot E_{k}=E_{g p m} \Rightarrow 2 \cdot E_{k}=E_{g p m} /: 2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot E_{g p m} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot 0.2 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 10.17 \mathrm{~m}=9.98 \mathrm{~J} . \end{aligned} Odgovor je pod A. Vježba 361 Kamen mase 200 \mathrm{~g} pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 \mathrm{~s}. Njegova kinetička energija na polovici puta bila je: A. 9.98 \mathrm{~J} B. 200 \mathrm{~J} C. 100 \mathrm{~J} D. 0.98 \mathrm{~J} (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Njegova kinetička energija na polovici puta bila je: A. 9.98 J B. 200J C. 100J D. 0.98J (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m...
Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Kolika je njegova kinetička energija na polovini puta? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. 8J B. 9 J C. 10J D. 12J
Kamen mase 2 kg bačen je sa visine 60 m početnom brzinom 5 m/s okomito prema dolje i udari u zemlju brzinom 34 m/s. Kolika se energija potroši na svladavanje otpora zraka? (ubrzanje slobodnog pada g...
Kamen mase 2 kg bacimo horizontalno početnom brzinom 10 m/s. Koliku će kinetičku energiju imati kamen nakon 5 sekundi (g=10 m/s²).
Helikopter leti brzinom od 40 m/s na visini od 100 m iznad površine mora. Na tom mjestu (i u okolici) dubina mora iznosi 40 m. Iz helikoptera se ispusti kamen mase 2 kg. Za koliko će mehanička energ...
Kružni kamen, polumjera 15 cm i mase 2 kg, vrti se 3600 okreta u minuti. Kolika mu je kinetička energija? S koje visine bi morao kotač pasti na zemlju da pri udaru o tlo ima jednaku kinetičku energi...
Kamen mase 0.5 kg ispušten je s visine 10 m. Prilikom udara u zemlju kamen je imao brzinu 12 m/s. Koliki rad je utrošen na svladavanje trenja u zraku? (g=10 m/s²)