Automobil, koji se giba brzinom v, kočenjem se zaustavi na putu s. Kolika je sila kočenja uz pretpostavku da je konstantna?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}, \quad \mathrm{v}, \quad \mathrm{s}, \quad \mathrm{F}=? Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz gdje je v brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gdje je v brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Za jednoliko usporeno gibanje vrijedi isti izraz. Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Kad tijelo obavlja rad, mijenja mu se energija. Promjena energije tijela jednaka je utrošenom radu. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . 1.inačica Da bi se automobil zaustavio na putu s sila kočenja F mora obaviti rad W koji je jednak kinetičkoj energiji E_{k} tijela koju ono ima radi svoje brzine v . W=E_{k} \Rightarrow F \cdot s=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \Rightarrow F \cdot s=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow F=\frac{m \cdot v^{2}}{2 \cdot s} . 2.inačica Automobil usporava akceleracijom a pa uporabom drugog Newtonovog poučka za silu kočenja F vrijedi: \begin{gathered} \left.\left.\left.\left.\begin{array}{r} v^{2}=2 \cdot a \cdot s \\ F=m \cdot a \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} 2 \cdot a \cdot s=v^{2} \\ F=m \cdot a \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} 2 \cdot a \cdot s=v^{2} / \cdot \frac{1}{2 \cdot s} \\ F=m \cdot a \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a=\frac{v^{2}}{2 \cdot s} \\ F=m \cdot a \end{array}\right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow F=m \cdot \frac{v^{2}}{2 \cdot s} \Rightarrow F=\frac{m \cdot v^{2}}{2 \cdot s} . \end{gathered} Vježba 365 Automobil, koji se giba brzinom 2 \cdot \mathrm{v}, kočenjem se zaustavi na putu 2 \cdot \mathrm{s} . Kolika je sila kočenja uz pretpostavku da je konstantna? Rezultat: \quad F=\frac{m \cdot v^{2}}{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva kamiona gibaju se stalnim brzinama v₁ = v₂ = v = 20 m/s. Oni prolaze mjesto Au vremenskom intervalu od t₁ = 10 min gibajući se prema mjestu B. Kolikom brzinom v₃ se giba automobil koji ide iz mj...
Na kojoj će se udaljenosti zaustaviti automobil koji se giba brzinom 54 km/h, nakon gašenja motora, ako je koeficijent trenja 0.05? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Izračunaj: Tko ima veću kinetičku energiju: automobil mase 1,2 t koji se giba brzinom od 130 km/h
Automobil, koji se giba stalnom brzinom, u jednom trenutku počinje se gibati jednoliko ubrzano, ubrzanjem 0.8 m/s², u vremenu od 10 s, u kojem prijeđe put od 130 m. Kolika je bila njegova brzina pri...
Automobil se giba brzinom 108 km/h. Polumjer kotača je 40 cm. Treba odrediti kut za koji se kotač zakrene za 0.05 s.
Kamion se jednoliko giba brzinom 72 km/h. Iza njega vozi automobil na udaljenosti 200 m koji se kreće u istom smjeru i jednakom brzinom kao i kamion. Kolika treba biti akceleracija automobila da dos...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana