Dvije kugle jednakog polumjera, jedna od olova, druga od željeza, gibaju se jednakom brzinom. Kako se odnose njihove količine gibanja? (gustoća olova ρ₁ = 11300 kg/m³, gustoća željeza ρ₂ = 7900 kg/m³ )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}_{1}=\mathrm{r}_{2}=\mathrm{r}, \quad \mathrm{v}_{1}=\mathrm{v}_{2}=\mathrm{v}, \quad \rho_{1}=11300 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \quad \rho_{2}=7900 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \quad \mathrm{p}_{1}: \mathrm{p}_{2}=? Gustoću \rho neke tvari možemo naći iz omjera mase m tijela i njegova obujma V: \rho=\frac{m}{V} \Rightarrow m=\rho \text {. } Obujam kugle Obujam (volumen) kugle polumjera r iznosi: V=\frac{4}{3} r^{3} \cdot \pi Količinu gibanja definiramo kao umnožak mase tijela i njegove brzine. Količina gibanja je vektorska veličina. \vec{p}=m \cdot \vec{v} \quad, \quad p=m \cdot v \text { kad računamo iznos. } \begin{aligned} & \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{m_{1} \cdot v_{1}}{m_{2} \cdot v_{2}} \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{\rho_{1} \cdot V_{1} \cdot v}{\rho_{2} \cdot V_{2} \cdot v} \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{\rho_{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot r_{1}^{3} \cdot \pi \cdot v}{\rho_{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot r_{2}^{3} \cdot \pi \cdot v} \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{\rho_{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi}{\rho_{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{\rho_{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi}{\rho_{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot r^{3} \cdot \pi} \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{\rho_{1}}{\rho_{2}} \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{11300 \frac{\mathrm{kg}}{7900 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}}}}{7 \frac{p_{2}}{2}}=\frac{11300 \frac{\mathrm{kg}}{7900} \frac{\mathrm{kg}}{3}}{\mathrm{~m}^{3}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{11300}{7900} \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{11300: 1000}{7900: 1000} \Rightarrow \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{11.3}{7.9} \end{aligned}

Vježba

Dvije kugle jednakog polumjera, jedna od aluminija, druga od bakra, gibaju se jednakom brzinom. Kako se odnose njihove količine gibanja? (gustoća aluminija \rho_{1}=2700 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, gustoća bakra \rho_{2}=8900 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3} ) Rezultat: \quad \frac{p_{1}}{p_{2}}=\frac{2.7}{8.9}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dvije kugle jednakog polumjera, jedna od olova, druga od željeza, gibaju se jednakom brzinom. Kako se odnose njihove količine gibanja? (gustoća olova ρ₁ = 11300 kg/m³, gustoća željeza ρ₂ = 7900 kg/m...
Dvije mjedene kugle jednakog vanjskog polumjera, jedna puna a jedna šuplja, padaju s iste visine. Otpor zraka postoji. Procijenite koja kugla pada brže.
Dvije kugle imaju jednake polumjere. Prva kugla je na 0^(∘)C, a druga na 273^(∘)C. Omjer njihovih snaga zračenja je: A. 1 : 273 B. 1 : 4 C. 1 : 16 D. 1 : 2
Dvije kugle imaju jednake polumjere. Prva kugla je na 0^(∘)C, a druga na 273^(∘)C. Omjer njihovih snaga zračenja je: A. 1 : 273 B. 1 : 4 C. 1 : 16 D. 1 : 2
Dvije kugle imaju jednake polumjere. Prva kugla je na 0^(∘)C, a druga na 273^(∘)C. Omjer njihovih snaga zračenja je: A. 1 : 273 B. 1 : 4 C. 1 : 16 D. 1:2
Dvije kugle, crvena i žuta, jednakih su masa. Istodobno s iste visine crvenu kuglu pustimo da slobodno pada žutu bacimo horizontalno početnom brzinom v₀. NETOČNA je tvrdnja:
Dvije kugle, crvena i žuta, jednakih su masa. Istodobno s iste visine crvenu kuglu pustimo da slobodno pada, a žutu bacimo horizontalno početnom brzinom v. NETOČNA je tvrdnja: