Traktor snage motora 40 kW vuče balvan konstantnom brzinom od 36 km/h po horizontalnoj podlozi. Koeficijent trenja između podloge i balvana je 0.4. Koliku najveću masu može vući traktor: A. 1119 kg B. 1901 kg C. 1009 kg D. 1109 kg E.1019 kg (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{P}=40 \mathrm{~kW}=40000 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{v}=36 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[36: 3.6]=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mu=0.4, \begin{aligned} & \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~m}=? \end{aligned} Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga se može izračunati izrazom P=F \cdot \mathrm{v} \Rightarrow F=\frac{P}{\mathrm{v}} \text {, } gdje je F sila u smjeru gibanja tijela, a v brzina tijela. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\mathrm{tr}} trenje, \mu faktor trenja, F_{\mathrm{N}} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Prvi Newtonov poučak Ako na tijelo ne djeluje nikakva sila ili je rezultanta svih sila jednaka nuli, tijelo miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Zato kažemo da je tijelo tromo. Budući da traktor vuče balvan jednolikom brzinom, vučna sila traktora F jednaka je sili trenja između podloge i balvana F_{\mathrm{tr}}. \begin{gathered} F=F_{t r} \Rightarrow \frac{P}{\mathrm{v}}=\mu \cdot G \Rightarrow \frac{P}{\mathrm{v}}=\mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g=\frac{P}{\mathrm{v}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g=\frac{P}{\mathrm{v}} / \cdot \frac{1}{\mu \cdot g} \Rightarrow m=\frac{P}{\mu \cdot g \cdot \mathrm{v}}=\frac{40000 \mathrm{~W}}{0.4 \cdot 9.81 \frac{m}{2} \cdot 10 \frac{m}{\mathrm{~s}}}=1019 \mathrm{~kg} . \end{gathered} Odgovor je pod E. Vježba 377 Traktor snage motora 20 \mathrm{~kW} vuče balvan konstantnom brzinom od 36 \mathrm{~km} / \mathrm{h} po horizontalnoj podlozi. Koeficijent trenja između podloge i balvana je 0.2 . Koliku najveću masu može vući traktor: A. 1119 \mathrm{~kg} B. 1901 \mathrm{~kg} C. 1009 \mathrm{~kg} D. 1109 \mathrm{~kg} E .1019 \mathrm{~kg} (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: E.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Traktor snage motora 40 kW vuče balvan konstantnom brzinom od 36 km/h po horizontalnoj podlozi. Koeficijent trenja između podloge i balvana je 0.4. Koliku najveću masu može vući traktor: A. 1119 kg ...
Traktor mase m ore njivu u obliku kružnice polumjera r stalnom brzinom v. Koliko iznosi rad sile podloge na traktor kada traktor jednom obiđe kružnicu? A. nula $B . \frac{2 \cdot m \cdot g \cdot \pi...
Na traktorskoj prikolici nalazi se sanduk mase 1200 kg. Kolikom najvećom akceleracijom traktor smije krenuti bez opasnosti da sanduk ne padne sa prikolice? Koeficijent trenja izmedu sanduka i prikol...
Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rijeke natovareni čamac stalnom brzinom. Koliki rad treba utrošiti pri svladavanju tog otpora na putu 500 m ako su sile koje napinju užad međ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana