Tijelo u početku miruje. Zbog utjecaja sile od 30 N kroz 4 s ono dobije kinetičku energiju od 720 J. Koliko tada iznosi brzina tijela? A. $12 \frac{m}{s}$ B. $10 \frac{m}{s}$ $G .6 \frac{m}{s}$ D. $7.5 \frac{m}{s}$


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{F}=30 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{t}=4 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=720 \mathrm{~J}, \quad \mathrm{~V}=? Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v=a \cdot t, gdje je v brzina tijela pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme \mathrm{t}. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} . Ako je početna brzina nula, za tijelo mase m na koje je za vrijeme t djelovala sila F vrijedi: F \cdot t=m \cdot v gdje je v brzina na kraju vremenskog intervala t za koji je sila djelovala. Umnožak I=F \cdot t zovemo impulsom sile F, a umnožak p=m \cdot v količinom gibanja mase \mathrm{m}. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . 1.inačica \begin{gathered} \left.\left.\left.\left.\begin{array}{l} a=\frac{F}{m} \\ v=a \cdot t \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} v=\frac{F}{m} \cdot t \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} v=\frac{F}{m} \cdot t / \cdot \frac{m}{v} \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \begin{array}{l} m=\frac{F \cdot t}{v} \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \\ \begin{array}{c} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \\ \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{F \cdot t}{v} \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{F \cdot t}{v} \cdot v^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot F \cdot t \cdot v \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot F \cdot t \cdot v=E_{k} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot F \cdot t \cdot v=E_{k} / \frac{2}{F \cdot t} \Rightarrow v=\frac{2 \cdot E_{k}}{F \cdot t}=\frac{2 \cdot 720 \mathrm{~J}}{30 \mathrm{~N} \cdot 4 \mathrm{~s}}=12 \frac{m}{s} . \end{array} \end{gathered} Odgovor je pod A. 2.inačica \begin{aligned} &\left.\begin{array}{rl} F \cdot t & =m \cdot v \\ E_{k} & =\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { podijelimo } \\ \text { jednadžbe } \end{array}\right] \Rightarrow \frac{E_{k}}{F \cdot t}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}}{m \cdot v} \Rightarrow \frac{E_{k}}{F \cdot t}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}}{m \cdot v} \Rightarrow \\ &\begin{aligned} \Rightarrow \frac{E_{k}}{F \cdot t}=\frac{\frac{1}{2} \cdot v}{1} \Rightarrow \frac{E_{k}}{F \cdot t}=\frac{1}{2} \cdot v & \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot v=\frac{E_{k}}{F \cdot t} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot v=\frac{E_{k}}{F \cdot t} / \cdot 2 \Rightarrow v=\frac{2 \cdot E_{k}}{F \cdot t}=\\ &=\frac{2 \cdot 720 \mathrm{~J}}{30 \mathrm{~N} \cdot 4 \mathrm{~s}}=12 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . \end{aligned} \end{aligned} Odgovor je pod A. Vježba 379 Tijelo u početku miruje. Zbog utjecaja sile od 0.03 kN kroz 4 \mathrm{~s} ono dobije kinetičku energiju od 0.72 \mathrm{~kJ}. Koliko tada iznosi brzina tijela? A. 12 \frac{m}{s} B. 10 \frac{m}{s} C. 6 \frac{m}{s} D. 7.5 \frac{m}{s} Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo u početku miruje. Zbog utjecaja sile od 30 N kroz 4 s ono dobije kinetičku energiju od 720 J. Koliko tada iznosi brzina tijela? A. $12 \frac{m}{s}$ B. $10 \frac{m}{s}$ $G .6 \frac{m}{s}$ D. ...
Tijelo u početku miruje. Zbog djelovanja sile od 30 N, kroz4 s, dobije kinetičku energiju od 720 J. Kolika je tada njegova brzina?
Sila od 20N djeluje na tijelo 4 s i poveća mu kinetičku energiju za 12,8J. Kolika je masa tijela ako tijelo na početku miruje?
Na tijelo mase 1 kg, koje miruje, počinje djelovati sila od 1 N. Nakon vremena od 1 s sila se poveća na 2 N. Koliki put tijelo prijeđe za vrijeme od 2 sekunde nakon početka gibanja?
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u četvrtoj sekundi prijeđe put od 10,5 m. Kolika je akceleracija tijela ako je tijelo na početku mirovalo?
Tijelo mase 40 g bačeno je vertikalno u vis brzinom 60 m/s. Kolika mu je kinetička energija: a) na početku gibanja, b) nakon 6 sekundi gibanja? (g=9.81 m/s²)
Pod djelovanjem stalne sile od 15 N tijelo postigne brzinu 54 km/h za 10 s. Koliki put pri tome tijelo prijeđe? Na početku je tijelo mirovalo.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana