Dva dugačka usporedna ravna vodiča međusobno su udaljená 50 cm. U prvom vodiču teče struja 20 A, a u drugom 24 A. Kolika je magnetska indukcija u točki C koja je 40 cm udaljena od prvog vodiča, a 30 cm od drugog vodiča? Struje u vodičima suprotnog su smjera.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\begin{tabular}{|l|l|l|} \hlineI_{1}=20 \mathrm{~A} & I_{2}=24 \mathrm{~A} & r=50 \mathrm{~cm}=0.5 \mathrm{~m} \\ r_{1}=40 \mathrm{~cm}=0.4 \mathrm{~m} & r_{2}=30 \mathrm{~cm}=0.3 \mathrm{~m} & \mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}, \quad \mathrm{~B}=? \\ \hline \end{tabular} Magnetska indukcija B u točki C jednaka je Vektori \overrightarrow{B_{1}} i \overrightarrow{B_{2}} jesu tangente na silnice, tj. kružnice polumjera |\mathrm{AC}| \mathrm{i}|\mathrm{BC}|. Budući da je trokut \mathrm{ABC} pravokutan (jer je 0.3^{2}+0.4^{2}=0.5^{2} ), naći ćemo iznos magnetske indukcije B pomoću Pitagorina poučka B=\sqrt{B_{1}^{2}+B_{2}^{2}}=\sqrt{\frac{\mu_{0}^{2} \cdot I_{1}^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot r_{1}^{2}}+\frac{\mu_{0}^{2} \cdot I_{2}^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot r_{2}^{2}}}= \begin{aligned} & =\sqrt{\frac{\mu_{0}^{2}}{4 \cdot \pi^{2}} \cdot\left(\frac{I_{1}^{2}}{r_{1}^{2}}+\frac{I_{2}^{2}}{r_{2}^{2}}\right)}=\frac{\mu_{0}}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{I_{1}^{2}}{r_{1}^{2}}+\frac{I_{2}^{2}}{r_{2}^{2}}}=\frac{\mu_{0}}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\left(\frac{I_{1}}{r_{1}}\right)^{2}+\left(\frac{I_{2}}{r_{2}}\right)^{2}}= \\ & =\frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\left(\frac{20 A}{0.4 m}\right)^{2}+\left(\frac{24 A}{0.3 m}\right)^{2}}=1.89 \cdot 10^{-5} T . \end{aligned} Vježba 026 Dva dugačka usporedna ravna vodiča međusobno su udaljena 50 \mathrm{~cm} . \mathrm{U} prvom vodiču teče struja 24 A, a u drugom 27 A. Kolika je magnetska indukcija u točki C koja je 40 \mathrm{~cm} udaljena od prvog vodiča, a 30 \mathrm{cm} od drugog vodiča? Struje u vodičima suprotnog su smjera. Rezultat: \quad 2.16 \cdot 10^{-5} T.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva dugačka usporedna ravna vodiča međusobno su udaljená 50 cm. U prvom vodiču teče struja 20 A, a u drugom 24 A. Kolika je magnetska indukcija u točki C koja je 40 cm udaljena od prvog vodiča, a 30...
Na krajevima 14 cm dugačke poluge drže međusobno ravnotežu dva tijela masa 2 kg i 3,6 kg. Nađi duljine krakova poluge ako njezinu masu zanemarimo.
Dva su broda iz luke isplovila u isto vrijeme. Prvi je krenuo na zapad, a drugi na jug. Nakon jednog su sata plovidbe brodovi međusobno udaljeni 40 milja, a udaljenost jednoga broda od luke jednaka ...
Dva usporedna vodiča duga 5.4 m razmaknuta su 8.7 cm i odbijaju se silom 0.005 N. Kolika je struja?
Dva biciklista polaze sa starta u isto vrijeme i gibaju se konstantnim brzinama, prvi brzinom $17 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$, a drugi $21 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$. Koliko su međusobno udaljeni nakon...
Dva točkasta naboja q₁ = 2nCiq₂ =  − 8nC udaljena su za d. Jakost ukupnog električnog polja u središtu spojnice naboja je:
Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana