Frekvencija je gradske mreže u Europi 50 Hz, a u Americi 60 Hz. Za koliko je posto induktivni otpor neke zavojnice induktivnosti L veći u Americi nego u Europi?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

v_{1}=50 \mathrm{~Hz}, \quad v_{2}=60 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{p}=? Relativna promjena induktivnog otpora zavojnice iznosi: \begin{gathered} p=\frac{R_{L_{2}}-R_{L_{1}}}{R_{L_{1}}} \Rightarrow p=\frac{R_{L_{1}}}{R_{L_{1}}}-\frac{R_{1}}{R_{L_{1}}} \Rightarrow p=\frac{R_{L_{2}}}{R_{L_{1}}}-1 \Rightarrow p=\frac{L \cdot \omega_{2}}{L \cdot \omega_{1}}-1 \Rightarrow \\ \Rightarrow p=\frac{\omega_{2}}{\omega_{1}}-1 \Rightarrow p=\frac{2 \cdot \pi \cdot v_{2}}{2 \cdot \pi \cdot v_{1}}-1 \Rightarrow p=\frac{v_{2}}{v_{1}}-1=\frac{60 \mathrm{~Hz}}{50 \mathrm{~Hz}}-1=0.20=20 \% . \end{gathered}

Vježba

Frekvencija je gradske mreže u Europi 50 \mathrm{~Hz}, a u Americi 60 \mathrm{~Hz}. Za koliko je induktivni otpor neke zavojnice induktivnosti L veći u Americi nego u Europi? Rezultat: \quad \Delta R_{L}=R_{L_{2}}-R_{L_{1}}=L \cdot \omega_{2}-L \cdot \omega_{1}=L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v_{2}-L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v_{1}=L \cdot 2 \cdot \pi \cdot\left(v_{2}-v_{1}\right)=63 \cdot L .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izmjenični napon gradske mreže je 220 V i frekvencija mu je 50 Hz. To znači da:
Efektivna vrijednost napona gradske mreže je 220 V, a frekvencija 50 Hz. Koliko je puta tijekom 0.06 s trenutna vrijednost napona  + 150 V?
Na gradsku mrežu napona 220 V i frekvencije 50 Hz priključen je grijač otpora 880Ω. Napišite kako se struja kroz grijač mijenja u vremenu.
Kada se u električnom titrajnom krugu nalazi kondenzator kapaciteta C₁, tada je rezonantna frekvencija v₁, a kada se u njemu nalazi kondenzator kapaciteta C₂, rezonantna frekvencija je v₂. Kolika će...
Svjetlost frekvencije f i brzine c giba se kroz zrak i ulazi u sredstvo indeksa loma 1.3. Koja je od navedenih tvrdnji točna za frekvenciju i brzinu svjetlosti u tom sredstvu? A. Frekvencija je f, a...
Kolika je frekvencija glazbene vilice koja daje 4 udara u sekundi s glazbenom vilicom frekvencije 300 Hz ?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana