Elektron ulijeće brzinom 10⁶ m/s u homogeno električno polje jakosti 10 N/C okomito na silnice polja. Koliki će mu biti kut otklona od početne putanje kad nakon 10⁻⁷ s izleti iz polja? Masa elektrona je 9.1 ⋅ 10⁻³¹ kg, a naboj elektrona 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}=10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{E}=10 \mathrm{~N} / \mathrm{C}, \quad \mathrm{t}=10^{-7} \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~m}=9.1 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{e}=1.6 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \alpha=? Analogija s horizontalnim hicem! Gibanje elektrona je složeno: sastoji se od jednolikoga gibanja po pravcu brzinom v i ubrzanoga gibanja s akceleracijom \mathrm{a}_{\mathrm{y}} \mathrm{u} smjeru y - osi. Budući da na elektron djeluje električna sila \mathrm{F}=\mathrm{e} \cdot \mathrm{E}, po drugom Newtonovom zakonu slijedi: m \cdot a_{y}=e \cdot E \Rightarrow a_{y}=\frac{e \cdot E}{m} Brzina elektrona u smjeru y - osi je: \mathrm{v}_{y}=a_{y} \cdot t \Rightarrow \mathrm{v}_{y}=\frac{e \cdot E}{m} \cdot t Kut otklona \alpha iznosi: \begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha=\frac{\mathrm{v} y}{\mathrm{v}} & \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha=\frac{\frac{e \cdot E}{m} \cdot t}{\mathrm{v}} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha=\frac{e \cdot E \cdot t}{m \cdot \mathrm{v}} \Rightarrow \alpha=\operatorname{tg}^{-1} \frac{e \cdot E \cdot t}{m \cdot \mathrm{v}}=\\ &=\operatorname{tg}^{-1} \frac{1.6 \cdot 10^{-19} C \cdot 10 \frac{N}{C} \cdot 10^{-7} s}{9.1 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} \cdot 10^{6} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}=9^{0} 58^{\prime} \end{aligned}

Vježba

Elektron ulijeće brzinom 10^{6} \mathrm{~m} / \mathrm{s} u homogeno električno polje jakosti 20 \mathrm{~N} / \mathrm{C} okomito na silnice polja. Koliki će mu biti kut otklona od početne putanje kad nakon 10^{-7} s izleti iz polja? Masa elektrona je 9.1 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, a naboj elektrona 1.6 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}. Rezultat: \quad 19^{\circ} 22^{\prime} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Elektron ulijeće brzinom 10⁶ m/s u homogeno električno polje jakosti 10 N/C okomito na silnice polja. Koliki će mu biti kut otklona od početne putanje kad nakon 10⁻⁷ s izleti iz polja? Masa elektron...
Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom elektrona dok se giba u magnetskom polju? A. Brzini se mijenjaju smjer i iznos. B. Brzini se ne mij...
Elektron i proton ulijeću jedan za drugim u homogeno magnetsko polje okomito na smjer polja indukcije 30mT. Početne brzine elektrona i protona iznose 10⁵ m/s. Elektron i proton izlaze iz polja nakon...
Alfa - čestica mase 6.68 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja  + 2⋅ e ima energiju 2keV i ulijeće u magnetsko polje indukcije 0.2 T okomito na smjer silnica polja. Koliki je polumjer staze koju opisuje alfa $-\brev...
Jednostruko ionizirani atomi dušika masa 21.596 ⋅ 10⁻²⁷ kg i 23.25 ⋅ 10⁻²⁷ kg energije 2.5keV okomito ulijeću na magnetno polje indukcije 0.4 T i izlijeću iz njega opisujući polukružnice. Koliki su ...
Elektron uleti u homogeno električno polje u smjeru suprotnome smjeru jakosti polja brzinom 1.83 ⋅ 10⁶ m/s. Koliku razliku potencijala mora prijeći da bi ionizirao atom vodika ako je energija ioniza...
Elektron se giba jednoliko po pravcu brzinom 0.5 m/s, kroz međusobno okomito električno i magnetsko polje. Kolika je jakost električnog polja ako je indukcija.B = 1 T?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana