Elektron ubrzan naponom od 300 V giba se u vakuumu paralelno beskonačno dugom ravnom vodiču na udaljenosti 4 mm od njega. Kolika će sila djelovati na elektron ako vodičem trenutačno poteče struja jakosti 5 A?(e=1.602⋅10⁻¹⁹C,m=9.11⋅10⁻³¹ kg,μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷Tm/A)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=300 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{a}=4 \mathrm{~mm}=0.004 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}=5 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, \quad \mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \mathrm{Tm} / \mathrm{A}, \quad \mathrm{F}=? Magnetsko polje ravnog vodiča iznosi: B=\frac{\mu_{0}}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{I}{a} Elektron je ubrzan naponom U pa njegovu brzinurgibanja dobijemo iz kinetičke energije: \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=e \cdot U \Rightarrow v=\sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}} . Sila koja djeluje na elektron (Lorentzova sila) ima vrijednost: \begin{gathered} F=e \cdot v \cdot B \Rightarrow F=e \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot e \cdot U}{m}} \cdot \frac{\mu_{0}}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{I}{a}= \\ =1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 300 \mathrm{~V}}{9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}} \cdot \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{2 \cdot \pi}}{\pi} \cdot \frac{5 A}{0.004 m}}=4.11 \cdot 10^{-16} N . \end{gathered}

Vježba

Elektron ubrzan naponom od 300 \mathrm{~V} giba se u vakuumu paralelno beskonačno dugom ravnom vodiču na udaljenosti 4 \mathrm{~mm} od njega. Kolika će sila djelovati na elektron ako vodičem trenutačno poteče struja jakosti 10 \mathrm{~A} ?\left(\mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, \mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \mathrm{Tm} / \mathrm{A}\right) Rezultat: \quad 8.23 \cdot 10^{-16} N.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Elektron ubrzan naponom od 300 V giba se u vakuumu paralelno beskonačno dugom ravnom vodiču na udaljenosti 4 mm od njega. Kolika će sila djelovati na elektron ako vodičem trenutačno poteče struja ja...
Elektron ubrzan naponom 150 V giba se u elektronskoj cijevi vertikalno prema gore. Ako je na tom mjestu horizontalna komponenta Zemljinog magnetskog polja 12μT, kolika je sila na elektron? (naboj el...
Elektron ubrzan naponom 150 V uleti u homogeno magnetno polje indukcije 0.2 T okomito na silnice. Kolikom silom magnetno polje djeluje na elektron? (masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg naboj elektron...
Struju u akceleratoru čine $\alpha-\check{\left.\text { čestice (masa } 6.6 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}, \text { naboja } Q=2 \cdot \mathrm{e}\right), \text { ubrzane naponom }}$ 1.44MV, koncentraci...
Elektron ubrzan razlikom potencijala 300 V giba se usporedno s ravnim vodičem od njega udaljenim 4 mm. Kolika sila djeluje na elektron ako vodičem prolazi struja jakosti 5 A? (masa elektrona m = 9.1...
Elektron koji pocetno miruje, ubrzan je razlikom potencijala od 80 V. Koja je njegova konacna brzina? Masa elektrona je 9,1 - 10-31 kg
Kolika je brzina elektrona koji se ubrzao kroz napon od 100 V? Elektron je u početnoj točki mirovao. (masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, naboj elektrona e  = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )