Zavojnica duljine 20 cm i promjera 3 cm ima 400 zavoja. Odredite induktivitet zavojnice? (μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷Tm/A)


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

1=20 \mathrm{~cm}=0.2 \mathrm{~m}, \quad 2 \cdot \mathrm{r}=3 \mathrm{~cm} \Rightarrow \mathrm{r}=1.5 \mathrm{~cm}=0.015 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~N}=400, \mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \mathrm{Tm} / \mathrm{A}, \quad \mathrm{L}=? Induktivnost zavojnice duljine l, presjeka S sa N zavoja može se odrediti iz izraza: L=\frac{\mu_{r} \cdot \mu_{0} \cdot N^{2} \cdot S}{l} Induktivnost zavojnice u zraku iznosi: \begin{aligned} \mu_{r}=1 \text { za zrak i vakuum } &\left\{\Rightarrow L=\frac{\mu_{0} \cdot N^{2} \cdot S}{l} \Rightarrow L=\frac{\mu_{0} \cdot N^{2} \cdot r^{2} \cdot \pi}{l}=\right.\\ L=&\left.\frac{\mu_{r} \cdot \mu_{0} \cdot N^{2} \cdot S}{l}\right\}^{-7} \frac{T \cdot m}{A} \cdot(400)^{2}(0.015 m)^{2} \cdot \pi \\ &=\frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{2} m}{0.2 m}=7.11 \cdot 10^{-4} H \end{aligned} Vježba 057 Zavojnica duljine 40 \mathrm{~cm} i promjera 3 \mathrm{~cm} ima 400 zavoja. Odredite induktivitet zavojnice? \left(\mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \mathrm{Tm} / \mathrm{A}\right) Rezultat: \quad 3.55 \cdot 10^{-4} H .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je energija magnetskog polja u valjkastoj zavojnici duljine 20 cm i promjera 3 cm, koja ima 200 zavoja, kada njome teče struja jakosti 0.2 A? Zavojnica je bez jezgre. (μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷ Tm/A)
Zavojnica duljine 1 = 50 cm sa 3000 zavoja uključena je u krug izmjenične struje frekvencije 50 Hz. Površina poprečnog presjeka zavojnice iznosi S = 10 cm². Odredi radni otpor zavojnice ako je fazni...
Zavojnica ima 200 navoja koji su jednoliko namotani na duljini 20 cm. Kroz zavojnicu teče struja jakosti 10 A. Kolika je magnetska indukcija u središtu zavojnice, a kolika na njezinim krajevima? (pe...
Zavojnica duljine 60 cm ima tri sloja zavoja, u svakom sloju po 120 zavoja. Koliku jakost ima struja koja teče zavojnicom ako je u unutrašnjosti zavojnice magnetsko polje jakosti 4.8 ⋅ 10³ A/m?
koliko zavoja ima zavojnica kroz koju tece struja jakosti 1,6A, Duljina zavojnice je 20cm, a magnetna indukcija je 5×‐³T.(mi0=1,25×10‐⁶Vs/Am
Zavojnica ima 120 zavoja na duljini 25 cm. Kolika je magnetska indukcija u njoj ako njome teče struja 15 A ? (apsolutna permeabilnost vakuuma μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷( T⋅m)/A)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana